OK DX RTTY Contest 2020

Blíži sa termín OK DX RTTY Contest-u, ktorý bude 19.-20.12.2020. Princípom je získať čo najviac bodov za RTTY spojenia, ktoré sa potom vynásobia pre OK/OL stanice počtom DXCC na každom pásme a pre ostatné stanice počtom DXCC a rôznych OK/OL staníc na každom pásme.  Všetko jasne vysvetľujú podmienky preteku:

1)     Doba a datum trvání: 00:00 UTC až 24:00 UTC v sobotu třetí celý víkend v prosinci.

2)     Druh provozu: RTTY – BAUDOT.

3)     Pásma: 10, 15, 20, 40 a 80 metrů podle doporučení IARU

4)     Kategorie:

a)      A1 – jeden operátor – všechna pásma, výkon nad 100 W – SINGLE-OP ALL HIGH,

b)     A2 – jeden operátor – všechna pásma, výkon do 100 W včetně – SINGLE-OP ALL LOW,

c)      B – jeden operátor – jedno pásmo – SINGLE-OP 10M, SINGLE-OP 15M, SINGLE-OP 20M, SINGLE-OP 40M nebo SINGLE-OP 80M,

d)     C – více operátorů – všechna pásma – jeden vysílač (stanice může mít pouze jeden signál) – MULTI-OP,

e)      D – posluchači – SWL.

Soutěžící v kategoriích A1, A2 a C mohou měnit pásmo pouze jednou za pět minut.

5)     Výzva: CQ OK TEST

6)     Předávaný kód: RST + číslo CQ zóny

SO2R TCVR setup
SO2R TCVR setup

7)     Bodování:

na pásmech 10, 15 a 20 metrů:
1 bod za spojení s vlastním kontinentem,
2 body za ostatní spojení;

na pásmech 40 a 80 metrů:
3 body za spojení s vlastním kontinentem,
6 bodů za ostatní spojení.

8)     Násobiče:

a)      pro stanice mimo OK/OL země DXCC a různé OK stanice na každém pásmu,

b)     pro stanice OK/OL země DXCC na každém pásmu.

9)     Celkový výsledek:

a)    pro stanice mimo OK/OL: součet bodů ze všech pásem x (součet zemí DXCC ze všech pásem + součet OK    stanic ze všech pásem),

b)     pro stanice OK/OL: součet bodů ze všech pásem x součet zemí DXCC ze všech pásem.

c)     Spojení se stanicemi, které nezaslaly deník bude započítáno jen v těch případech, bude-li v přijatých denících stanice uvedena minimálně ve 3 rúzných denících.

Skrátený dipól na 40 až 10m
Skrátený dipól na 40 až 10m

10) Pořadí, diplomy a ceny:

a)      Účastníci jsou hodnoceni ve dvouch skupinách – OK/OL a ostatní stanice. V každé skupině bude sestaveno pořadí podle jednotlivých kategorií.

b)     Diplom obdrží vítězové v jednotlivých kategoriích a vítězové v jednotlivých zemích DXCC, pokud naváží minimálně 10% spojení vítěze příslušné kategorie, avšak naváží minimálně 30 spojení.

c)      Vítězové kategorií A obdrží plaketu.

d)     Vítězové v České republice v kategoriích A obdrží plakety, které věnovali OK1DIG a OK1DVM.

11) Deníky:

a)      pouze ve formátu Cabrillo musí být odeslány nejpozději 7. den po konání závodu přes webovské rozhraní na http://okrtty.crk.cz. V případě problémů může být zaslán na adresu: „okrtty at crk.cz“.

b)      Posluchačské deníky mohou být v ASCII textovém formátu a musí obsahovat datum, čas, pásmo, značku přijímané stanice a vyslaný kód a značku protistanice. Sumář musí obsahovat značku, jméno a adresu účastníka a bodování.

c)      Příjem deníků bude potvrzen e-mailem.

Ultrabeam
Ultrabeam anténa

12) Diskvalifikace:

Porušení pravidel závodu, nesportovní chování nebo započítání velkého množství neověřitelných spojení může být dostatečným důvodem pro diskvalifikaci.

13) Všechna rozhodnutí pořadatele jsou konečná.