OK – OM DX SSB Contest 2014

1. Pořadatel
Český radioklub, ČRK, ve spolupráci se Slovenským radioklubem, SARA, vyhlašuje první mezinárodní „OK-OM DX SSB Contest 2014“.

2. Termín závodu
Vždy druhý celý weekend v dubnu. Tedy 12:00 UTC 12. 4. – 12:00 UTC 13. 4. 2014.

3. Kategorie:
o SOAB – jeden operátor – všechna pásma – výkon do 1500 W,
o SOAB – jeden operátor – všechna pásma – výkon do 100 W,
o SOAB – jeden operátor – všechna pásma – výkon QRP do 5 W,
o SOSB – jeden operátor – jedno pásmo, (6 pásem: 160, 80, 40, 20, 15, 10 m), kategorie: HP, LP, QRP,
o MOST – více operátorů, jeden vysílač,
o MO2T – více operátorů, dva vysílače,
o SWL – posluchači – všechna pásma.

Všechna pásma 1,8 – 28 MHz mimo pásem WARC.
3.1 Účastník se může zúčastnit všepásmové i více jednopásmových kategorií současně. Může se přihlásit do až sedmi kategorií – všechna pásma, 160 m, 80 m, 40 m, 20 m, 15 m, 10 m a získat až šest diplomů.

3.2 Účastníci, kteří se zúčastní závodu pouze na jednom pásmu, ale naváží v závodě spojení i na jiných pásmech, pošlou pro kontrolu i deník z ostatních pásem.

3.3 Účastníci jsou rozděleni na svět, Evropa, OK+OM.

4. Všeobecná pravidla
4.1 Vysílače a přijímače musí být umístěny v kruhu o průměru maximálně 500 m a všechny antény musí být se zařízením spojeny kabely – napáječi.

4.2 Všechny kategorie umožňují volné použití packetu a WEB-clusterů.

4.3 Využití IP sítě ke vzdálenému příjmu, včetně internetových radiostanic pro vzdálený příjem, je nesportovní a je důvodem k diskvalifikaci.

4.4 Self-spotting není dovolen. Domluva spojení pomocí telefonu, internetu a další podobných prostředků před i během závodu, je zakázána.

4.5 Využití jiných značek k udržení pracovního kmitočtu na dalších pásmech, domlouvání skedů a domlouvání přeladění k získání násobičů je zakázáno.

4.6 Jeden operátor se může přelaďovat po pásmech bez omezení – smí vysílat pouze jeden signál v libovolném okamžiku.

4.7 Stanice v kategorii jeden operátor je stanice obsluhovaná pouze jednou osobou, která vykonává vše spojené s provozem stanice, tj. provoz, logování, a práce se clusterem.

4.8 MOST stanice jsou omezeny desetiminutovým pravidlem. Počáteční čas je určen okamžikem prvního spojení na daném pásmu. Smí být vysílán pouze jeden signál v libovolném okamžiku. Výjimkou je signál na dalším pásmu, avšak jen při navazování spojení s novým násobičem. I toto další pásmo je omezeno desetiminutovým pravidlem a není povoleno na tomto dalším pásmu volat výzvu. Pokud jsou navázána spojení, která tomuto ustanovení odporují, mohou být uvedena v deníku, nebudou však započítána ani penalizována, budou použita pro kontrolu a budou započitatelná pro protistanici.

4.9 MO2T (Multi Op, dva vysílače): Maximálně dva vysílané signály na dvou různých pásmech v libovolném okamžiku. Jeden každý vysílač se může přeladit z pásma na pásmo osmkrát za hodinu (00-59 minuta hodiny). Například změna ze 40 m na 80 m – zde spojení a zase zpět představuje dvě přeladění. Obě stanice mohou uskutečnit jakákoli spojení.

5. Soutěžní kód:
5.1 Stanice mimo OK-OM: report + číslo spojení počínaje 001.

5.1.1 MOST mohou používat číslování celkové nebo na každém pásmu zvlášť.

5.1.2 MO2T mohou používat číslování buď na každém pásmu samostatně, nebo za každou stanici samostatně. Spojení za každou stanici musí být v LOGu označena.

5.2 OK + OM stanice: report + okresní znak (tři písmena).

6. Body za spojení:
6.1 OK + OM stanice:
o QSO s vlastní zemí – 2 body,
o QSO s jinou zemí na vlastním kontinentu – 3 body,
o QSO s jiným kontinentem – 5 bodů.
Pozn.: OK a OM jsou různé země DXCC, QSO OK-OM platí za 3 body.

6.2 Stanice mimo OK – OM:
o QSO s OK + OM stanicí – 10 bodů,
o QSO s vlastní zemí – 1 bod,
o QSO s jinou zemí na vlastním kontinentu – 3 body,
o QSO s jiným kontinentem – 5 bodů.

6.3 Stanice /MM neplatí za násobič, platí však vždy za 5 bodů.

6.4 SWL stanice musí zaznamenat jednu nebo obě stanice ve spojení, jinak pro ně platí stejná pravidla.

7. Duplikáty:
7.1 Duplikát je spojení navázané se stejnou stanicí na stejném pásmu opakovaně. Pokud je první spojení platné, každé další platí za 0 bodů. Pokud je první spojení neplatné, je další spojení platné.

7.2 Duplikáty se v deníku ze závodu uvádějí. Není nutno je označovat.

8. Násobiče:
Jsou užity dva typy násobičů:
o každý okres OK a OM na každém pásmu zvlášť,
o každá země DXCC a WAE na každém pásmu zvlášť.

9. Celkové skóre:
Celkové skóre je součin bodů za spojení vynásobený součtem obou typů násobičů (OK/OM okresy + země DXCC/WAE). Celkové skóre je vypočteno pořadatelem po ukončení počítačového zpracování.

10. Podmínky příjmu LOGů:
10.1 Logy jsou přijímány pouze elektronicky ve formátu CABRILLO.

10.2 LOGy jsou přijímány pouze přes webové rozhraní na adrese http://okomdx.crk.cz.

10.3 Všechny časy musí být uvedeny v UTC.

10.4 Všechny vyslané a přijaté informace musí být v LOGu zaznamenány.

10.5 V hlavičce elektronického logu nesmí chybět informace o kategorii, emailová a poštovní adresa účastníka.

10.6 Účastníci kategorií LowPower a QRP musí popsat své zařízení a antény – použijí comments/soapbox v Cabrillu.

10.7 Pokud se z neidentifikovatelných důvodů nepodaří deník odeslat přes webové rozhraní, zašle se na adresu „okomdx at crk.cz“.

11. Deníky
11.1 Deníky musí být doručeny pořadateli do 14 dnů po ukončení závodu.

11.2 Úspěšné doručení deníku je ihned potvrzeno na webu, současně je poslán potvrzující email na adresu uvedenou v hlavičce CABRILLO souboru.

12. Diplomy a plakety:
12.1 Plaketu získají vítězové základních kategorií, pokud bude existovat sponzor pro danou kategorii. Jedna stanice může v daném ročníku získat maximálně jednu plaketu, a to za kategorii, ve které získala nejvíce bodů.

12.2 Všichni účastníci si mohou stáhnout elektronický diplom ve formátu pdf. Diplomy budou ke stažení pro všechny účastníky a všechna umístění. Papírové diplomy nebudou rozesílány.

13. Shrnutí
13.1 Každému účastníku, který doručí pořadateli deník, bude na WEBu zpřístupněn UBN report, výsledky, a bude mít k disposici potvrzení o spojeních navázaných s OK a OM okresy.

13.2 Další informace o OK-OM DX SSB Contestu lze získat na adresách „okomdx at crk.cz“ a „crk at crk.cz“.

13.3 Rozhodnutí vyhodnocovatele OK-OM DX SSB Contestu je konečné.

Pořadatelé OK-OM DX SSB Contestu zvou všechny radioamatéry k účasti!

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x