Ремодуляция передатчика – что случилось с этим?

Pozrite si nasledovné video prevádzky SN9D

Vcelku pekná prevádzka, тем не мение? Но вы заметили индикацию ALC на трансивере? да, indikátor výrazne presahuje polovicu. Это означает, že regulačný obvod zosilňovača musí znižovať zisk, keďže z budiaceho stupňa prichádza príliš veľa budenia.

Tento efekt môže byť síce vítaný pre operátorapretože tým zdvihne stredný výkon, ale zároveň je vysoko nežiadúci, pretože v tejto oblasti vysielač produkuje intermodulačné (ИМД) produkty.

Компрессорный эффектČo je ALC?

ALC — схема передатчика, ktorého funkciou je obmedzovať premodulovanie, возникновение помех вблизи передаваемого сигнала (запутанность) и защита цепи передатчика. Если ALC регистрирует перемодуляцию, он автоматически уменьшит усиление каскадов усилителя передатчика. Вторая функция ALC – рефлектометрическая защита., что также уменьшит коэффициент усиления усилительных каскадов передатчика, чтобы не повредить выходные цепи.

Таким образом, ALC создает некоторое сжатие сигнала.. Это проявляется так, что стрелки индикатора питания находятся правее и счетчики станций разговаривают, что сигнал становится все сильнее и сильнее.

 

s tým súvisí stredný výkon

Každý hlas, jeho intenzita aj jednotlivé hlásky majú inú intenzitu. Vysielač máme možnosť nastaviť na maximálny výkon tak, aby žiadna špička ho neprekračovala. Takéto špičky dosahuje však hlasový prejav relatívne málo. Ak by sme výkon spriemerovali dostaneme stredný (priemerný) представление. Kým maximálny môže byť napríklad 100W, stredný výkon len 30W. A každý vie, что 30 je menej ako 100.

Čo s tým? Najčastejšie sa používa kompresor, a to buď nízkofrekvenčný alebo vysokofrekvenčný. Ten umožňuje špičky (ktorých je relatívne málo) obmedziť.

 

Čo sa stane, ak do niektoréhozvyčajne koncovéhozosilňovača privedieme príliš veľký budiaci výkon?

Takýto zosilňovač nemôže pracovať za svoje hranice. Začne sa chovať obdobne ako kompresor, no s tým rozdielom, že na nelinearitách aktívneho prvku vytvorí nové produkty, ktoré pôvodný budiaci signál neobsahoval. Operátor tak síce vďaka kompresii opäť o niečo zvýši stredný výkon, ale spektrum signálu sa rozšíri. Zvyčajne sa niektorá stanica z blízkeho okolia začne sťažovať, что ваш сигнал широкий. V žiadnom prípade nevyužívajte ALC na “zmohutnenie” signálu!

Ako taký signál môže vyzerať? Takto vyzerá veľmi kvalitný signál uBITX transceivera po úpravách

IMD produkty s MSA-1105 a SNA586 MMIC zosilňovačom a 45 MHz filtrom pri výkone 2W
IMD produkty s MSA-1105 a SNA586 MMIC zosilňovačom a 45 MHz filtrom pri výkone 2W

uBITX je veľmi jednoduchý lacný transceiver s malým výkonom. Nemal by teda dosahovať tak kvalitné parametre. Ak však zvýšime budenie, tak spektrum môže vyzerať takto:

IMD produkty s MSA-1105 a SNA586 MMIC zosilňovačom na 45 MHz filtrom pri výkone 5W
IMD produkty s MSA-1105 a SNA586 MMIC zosilňovačom na 45 MHz filtrom pri výkone 5W

Rýchlym pohľadom na spektrum je vidieť, že tých signálov je oveľa, намного больше. A kým na prvom obrázku je vidieť len dve výrazné špičky pod a nad 44,992 МГц, tak na druhom obrázku je vidieť špičku na 44,994 MHz či slabšie špičky okolo 44,996 МГц. Z pôvodne úzkeho signálu sa stal široký.

O tom, ako somliečilIMD uBTX transceivera sa môžete dočítať na https://om0a.cq.sk/amaterske-radio/ubitx-imd-modifikacie/ a ako nastavovať moduláciu na SSB v článku Настройка модуляции передатчика SSB

Ak teda budete nabudúce pozorovať ALC na transceiveri, dajte si záležať na tom, aby bola modulačná úroveň nastavená správne. Kvalita Vášho signálu je Vašou vizitkou!