Pozvánka na Letný QRP závod na VKV

V nedeľu sa na VKV bude konať súbežne viacero pretekov. Z nich je najznámejší Alpe Adria VHF Contest, na Slovensku je to OM VHF LOW POWER CONTEST a v Čechách a Morave LETNÝ QRP ZÁVOD NA VKV. Mirek pozvánku začína týmito slovami: „Prosím všetky majitelia silostrojov, aby si ich šetrili na iné preteky av dobe QRP pretekov nechali okienko elektromeru pokojným. Paralelne je aj Závod mládeže a používané zariadenia majú dosť nízku odolnosť voči silným signálom.“

Veľa pekných spojení a zážitkov praje Mirek OK1DOM

VKV QRP stanica v prírode
VKV QRP stanica v prírode

Letný QRP závod – pravidlá

Tieto propozície platia od 1. júla 2011 pre Letné QRP závod na VKV. Usporiadateľom závodu je ČAV – Československí amatéri vysielači.

Termín

Letný QRP závod na VKV sa koná vždy prvý celý víkend v auguste v nedeľu od 07.00 UTC do 13.00 UTC v pásme 144 MHz.

Účastníci

Závod je medzinárodný, zúčastňujú sa rádioamatérskej stanice zo všetkých štátov.

Súťažná kategória

Jeden operátor (single operator, 144 MHz)

Stanica obsluhovaná jednotlivcom bez akejkoľvek cudzej pomoci počas závodu. Cudzou pomocou počas závodu sa rozumie vlastná obsluha vysielacieho a prijímacieho zariadenia, smerovanie antén, vedenie denníka a prehľadu staníc, s ktorými bolo pracované, obsluha zariadenia na prístup do siete PR či internetu.

Viac operátorov (multi operator, 144 MHz)

Všetky ostatné stanice.

Štvorča yagi antén OM3KOM v JN98dv
Štvorča yagi antén OM3KOM v JN98dv

Druhy prevádzky a výkon stanice

CW a fone podľa povoľovacích podmienok, pričom je nutné dodržiavať odporúčanie IARU Region 1 pre rôzne druhy prevádzky v frekvenčných úsekoch rádioamatérskych pásiem. Výkon koncového stupňa alebo súčet výkonov koncových stupňov nesmie prekročiť 10 wattov.

Vymieňaný kód

Súťažný kód pozostáva z RS alebo RST, poradového čísla spojenia a šesťmiestneho WW-lokátora. Poradové číslo spojenia na každom pásme musí začínať číslom 001. Úplný kód vrátane poradového čísla spojenia od 001 odovzdávajú aj nesúťažiace stanice, ktoré nechcú byť hodnotené. Tri nuly – 000 – nie sú riadnym poradovým číslom a spojenie bude vyhodnocovateľom označené ako neplatné. Stanice, ktoré nechcú byť hodnotené, nemusia posielať denník.

Bodovanie

Za každý kilometer preklenutej vzdialenosti medzi oboma stanicami sa počíta jeden bod. Bodová hodnota spojenia v súťažnom denníku musí byť uvedená ako celé číslo. Za spojenie v tom istom WW-lokátore sa počíta 1 bod. Podľa odporúčania Regiónu 1 IARU sa na prepočet stupňov (uhlovej vzdialenosti) použije koeficient 111,2 km na jeden uhlový stupeň. Na prepočet medzi lokátormi a zemepisnými súradnicami sa používa systém WGS-84 (World geodetic system 1984). Platné sú aj spojenie s nesúťažiacimi stanicami, ktoré sú ale povinné odovzdávať celý súťažný kód vrátane poradového čísla.

Spojenie je neplatné, ak má stanica v denníku:

Akúkoľvek chybu v prijatom kóde tzn. v značke, reporte, poradovom čísle spojenia alebo lokátora.
Ak má rozdiel v čase spojenia väčší ako 10 minút oproti správnemu času UTC.

Stanica nebude v závode hodnotená:

Za nedodržanie súťažných alebo povoľovacích podmienok.
Za nepravdivé alebo chybné údaje uvedené v súťažnom denníku.
Za nešportové správanie v závode.

VUSC4WIN, program pro VHF/UHF závody od OK1DIX
VUSC4WIN, program pro VHF/UHF závody od OK1DIX

Denníky

Súťažný denník je možné zaslať vyhodnocovateľovi v elektronickej podobe alebo papierový.
Elektronický denník musí byť vo formáte EDI (REG1TEST), určenom ako štandardný formát pre vyhodnocovanie závodov v rámci Regiónu I. IARU. Denník v inom formáte nebude akceptovaný a stanica nebude v závode hodnotená. Ako papierový denník stačí čitateľná fotokópia staničného denníka s vyznačenými bodmi za spojenie. Je možné poslať mailom aj čitateľne naskenovaný papierový denník s vyznačenými bodmi za spojenie. Denník zo závodu musí byť odoslaný na adresu vyhodnocovateľa najneskôr siedmy deň po skončení závodu.

Ďalšie podmienky

  • QTH je ľubovoľné
  • Všetko vybavenie stanice musí byť umiestnené na ploche s maximálnym priemerom 500 metrov. Stanovište stanice nesmie byť počas závodu menené.
  • Nie je povolené použitie vzdialeného prijímača či vysielača.
  • V jednom danom okamihu smie mať každá stanica iba jeden signál, pričom signál(y) nevyhnutné pre pripojenie do siete packet radio sa neuvažujú.
  • Z jedného stanovišťa smie vysielať viac staníc, záleží na dohode medzi nimi.
  • Spojenie EME, cross-band a cez pozemné či kozmické prevádzače sa do závodov nepočítajú.
  • S každou stanicou je možné na každom pásme započítať len jedno platné spojenie, pri ktorom bol oboma stanicami odovzdaný a potvrdený kompletný súťažný kód.
  • Opakované spojenia musia byť v denníku označené (RPT, DUPE a pod.) s bodovou hodnotou 0 (nula).
  • Spojenie so stanicami, ktoré menia svoje QTH počas závodu napr. Rover (/R) sa nepočítajú do bodovaných spojení a majú bodovú hodnotu 0 (nula).
  • Použitie DX Clusteru, chatu, mobilu a pod. nie je obmedzené.

Prameň: https://ok5cav.cz/index.php/letni-qrp-zavod-pravidla/

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x