Záčíname s contestingom – druhá časť

Stratégia a plánovanie contestu

Pôvodne som zvažoval pre druhú časť antény, ale keďže použitie konkrétnej antény je závislé od druhu contestu, lokality a spôsobu prevádzky, „preplánoval“ som jej zameranie. Čo je na stratégii a plánovaní tak dôležité, že je pred anténami?

Dobrým príkladom je Formula 1 – tímy sa snažia skonštruovať monoposty tak, aby boli čo najrýchlejšie. Lenže okruh v Monze je úplne iný od mestských okruhov – kým na jednom je dôležitý výkon motora, na iných aerodynamika či brzdný systém. Výborný motor s mizernou aerodynamikou je asi zlou devízou do pretekov. O výsledku tiež rozhoduje počet zastávok v boxoch, použité pneumatiky atď., proste mnoho faktorov. A každý chce vyhrať. Rozhodnutia, čo vylepšiť či zmeniť sú súčasťou plánovania a stratégie. My sa pokúsime zosumarizovať pár faktorov, ktoré síce nemusia byť „zázračnou masťou“ na výhru v rádioamatérskych pretekoch, ale snáď neprispejú ani k ich prehre.

Stanovenie contestového cieľa

Jeden článok v Amatérskom rádiu, ktorý začínal „Bol raz jeden rádioklub a ten si povedal, že bude dobrý na VKV“. Zúčastňovať sa všetkých contestov, ktoré sú vypísané je nerealizovateľné. Z ham shacku nevytiahli päty. Vyberte si oblasť, na ktorú máte predpoklady – technické, operátorské, finančné, priestorové – a predovšetkým vás baví. Potreba neustáleho vylepšovania zariadenia či antén od contestu ku contestu sa totiž nedá robiť bez nadšenia. A vylepšovať treba, konkurencia nezaháľa!

Najľahšie sú domáce, lokálne preteky SSB v pásme 80m. Nevyžadujú si znalosť cudzieho jazyka ani telegrafie a s relatívne jednoduchým zariadením sa dajú dosiahnuť dobré výsledky z takmer akéhokoľvek QTH.

Ťažšie sú menšie VKV preteky ako napríklad Prevádzkový aktív alebo QRP contest. Zlepšovať sa na VKV nie je možné bez výrazného záujmu o techniku či mať niekoho, kto s touto oblasťou pomôže. Podstatným faktorom ovplyvňujúcim výsledok je QTH. Keďže tieto preteky nevyžadujú zložité zariadenia, je možné využiť viaceré zaujímavé kóty. Veľkým plusom pri výbere kóty je aj zázemie, napríklad pripojiteľnosť na elektrorozvodnú sieť či možnosť občerstvenia. Vyžaduje sa aspoň schopnosť nadviazať contestové spojenie v angličtine, znalosť telegrafie je výhodou.

Medzinárodné KV preteky

Mapa Karibiku Medzinárodné KV preteky kladú nároky najmä na operátorskú stratégiu a voľbu pásma. Významným faktorom sú aktuálne podmienky šírenia.

VKV preteky

VKV subregionály, Dni rekordov či MW preteky ponúkajú obrovské možnosti na vylepšovanie, preto sú náročné na technickú odbornosť. Cesta vedie cez konštrukciu predzosilňovača, koncového stupňa, anténneho systému a rôznych doplnkov. So zlepšovaním technickej časti stanice by mali ísť ruka v ruke operátorské schopnosti ako je ladenie, natáčanie/prepínanie antén, znalosť vplyvov na podmienky šírenia, cudzie jazyky atď.

Contestová príprava

Začína podrobným naštudovaním podmienok preteku a analýzy čo je pre výsledok dôležité. Mnoho pretekov používa tzv. násobič, čo je koeficient, ktorým sa vynásobia body za spojenie. Často je počet násobičov rozhodujúcejší ako počet spojení.

Výber konkrétneho druhu antén rovnako závisí od analýzy. Vo veľkých VKV pretekoch je výhodou mať popri čo najziskovejšom otáčateľnom anténnom systéme ešte ďalšie pevne nasmerované systémy, aj keď s menším ziskom. Ak zavolá nejaká stanica zboka alebo zozadu nie je potrebné otáčať celý systém, ale v okamihu prepnúť na inú anténu. Stanice disponujúce veľkými výkonmi využívajú možnosť vysielať do všetkých antén naraz (čím sú počuť na väčšom území) a pre príjem si vyberú anténu podľa volajúcich staníc. Obľúbené a kvalitné antény sú yaginy podľa DL6WU, DJ9BV, DK7ZB, M2 a quady DL7KM či GW4CQT.

Ak nestanovujú podmienky preteku inak, využite výkon aký môžete. Výnimkou je vlastné rozhodnutie výberu kategórie s výkonom nižším.

KV quad Pri KV nie je najdôležitejším faktorom antény zisk, ale jej vhodnosť k danému typu pretekov. Na lokálne preteky na spodných pásmach sú vhodné antény s vysokým vertikálnym vyžarovacím uhlom, preto sa väčšinou používajú horizontálne dipólové antény. Na väčšie vzdialenosti uprednostníme antény s vertikálnou polarizáciou. Veľa staníc na týchto pásmach používa na príjem špeciálne antény, napr. beverage či EWE.

Pásmo 40m je už pásmom, na ktoré je realizovateľná smerová anténa. Takáto anténa, aj keď pevne nasmerovaná do „výživného“ smeru je veľkým prínosom. Na vyššie pásma používajú contestmani smerové otáčateľné antény. V domácich podmienkach sú obľúbené viacpásmové antény, napr. trapovaný tribander 20-15-10m vyjde čosi nad 10-tisíc Sk. K cene však treba pripočítať ešte cenu rotátora a stožiara.

Druh antény a najmä jej výška nad zemou má vplyv na vplyv na vertikálny vyžarovací uhol. Čím nižší uhol, tým je odraz signálu od ionosféry vo väčšej vzdialenosti a signál tak preklenie veľké vzdialenosti ľahšie. V pásme 10m je však výhodou doplniť 5- a viacprvkovú anténu (na medzikontinentálene QSO) ešte o menšiu anténu s vyšším vyžarovacím uhlom (na QSO po Európe).

Antény pre contesting by mali byť najlepšie aké môžete vo vašom QTH realizovať. Pretekať s nedostatočnou anténou je podobné ako jazdiť na Trabante vo Formule 1.

Displej FT-1000MP Aký transceiver pre contesting? Výber je na každom individuálny. Medzi contestmanmi sú obľúbené typy, napr. Yaesu FT-1000MP, Kenwood TS-850, Ten-Tec Orion či IC-756. Rozhodne však výsledok v pretekoch nie je predovšetkým daný kvalitou či cenou transceivera. Na VKV je dôležitá čistota vysielaného signálu, niektoré zariadenia preto nie sú vhodné na contesting.

Stratégia

Vyššie uvedené poznatky sú predovšetkým technického charakteru a sú nepochybne súčasťou contestovej stratégie. Naplno sa využijú až v ostrej prevádzke. Využitie operátorských zručností je druhou časťou stratégie.

Veľa diskusií sa vedie ohľadom toho, či je vhodnejšie stanice vyhľadávať alebo volať výzvu. Pravda bude asi taká, že optimálny je mix oboch operátorských techník a podstatnejšia je okamžitá schopnosť operátora reagovať na situáciu na pásme.

Aj tak môže vyzerať contesting - HI Najmä pred viachodinovými contestami je výhodné naplánovať si prestávky a zmeny pásma. Contesting je psychicky aj fyzicky náročná záležitosť a prestávka, hoc aj krátka môže výrazne pomôcť schopnostiam operátora sústrediť sa a pracovať naplno.

Operátor by mal mať pohodlie pri vysielaní. Znamená to prísun nápojov a jedla, pri VKV prevádzke z kót aj tepla. Faktory, ktoré by ho mohli rozptyľovať (pustený televízor v shacku, viacero osôb v shacku a pod.) je lepšie vylúčiť – ak je to možné.

Schopnosť prijímať slabé signály, alebo signály v rušení sa dá prevádzkou na pásmach natrénovať. Spolu s tým operátor získava aj istotu pri vysielaní, jeho prevádzka získava na rýchlosti a efektívnosti. Ľudia radi zavolajú stanicu, na ktorej je poznať, že je v dobrý operátor a v pohode. Zrejme vyžaruje 100W VF výkonu plus niečo nemerateľné naviac, a to rozhodne.

Nasadenie, motivácia

Podľa môjho názoru najdôležitejšia vec pre 95% contesmanov. Neustále zlepšovanie konkurencie kladie nároky na zlepšovanie anténneho systému, operátorských zručností či ďalšieho vybavenia. Zvládnuť to znamená mnohokrát zatnúť zuby…. kto vydrží, uspeje.

Zvládnuť už niekoľkohodinové preteky v plnom nasadení preverí výdrž operátora. Neustále ladenie, lúštenie značiek, volanie výzvy, otáčanie antén tak, aby nestratil ani bod je náročné. Ale pravidelnou účasťou v pretekoch sa psychické aj fyzické možnosti operátora zlepšujú.

Aby bolo možné vydržať preteky v plnom nasadení je potrebná motivácia. Ak si vhodne zvolíte cieľ pred pretekmi, máte veľkú nádej prekonať ťažkosti. Môže to byť dosiahnutie lepšieho výsledku ako pred rokom, porovnanie s rádioamatérom v susedstve či dosiahnutie na stupne víťazov. Ešte lepší je dlhodobý cieľ, nakoľko contesting je súhrn operátorských, taktických a technických zručností. A najmä zlepšovanie technickej výbavy je dlhodobá záležitosť.

Slovníček

ham shack – rádioamatérsky kútik
elektrorozvodná sieť – sieť striedavého napätia 230V, resp. trojfázová sieť
QRP – prevádzka s výkonom do 5W
koncový stupeň – zosilňovač výkonu
násobič – koeficient, ktorým sa dosiahnutý počet bodov za spojenia vynásobí, často výrazne vylepší výsledok
vertikálny vyžarovací uhol – zjednodušene, je to uhol medzi smerom, do ktorého anténa najefektívnejšie vyžaruje a zemnou rovinou
Yaesu, Kenwood, Ten-Tec, Icom – výrobcovia rádioamatérskych zariadení

Nabudúce: antény na contesting

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x