Záčíname s contestingom – piata časť

Chyby v contestoch

„Človek je tvor omylný“, no my sa môžeme pokúsiť počet chýb minimalizovať. Platné spojenie musí byť správne zapísané. Papierové denníky sú priam povestné škrabopisom. V rýchlosti a contestovom adrenalíne sa niet čomu čudovať. Pri zápise do počítača sú typické chyby písania na klávesnici, napr. z OM3ABC sa stane OM4ABC, z kódu 55 295 zas 59 295 a podobne.

Základom je dobre počúvať. Táto schopnosť sa zlepšuje praxou, navyše známe “firmy” sa naučíme spoznávať aj podľa hlasu či štýlu kľúčovania. Určité zneistenie zvyknú spôsobovať netradičné značky, napr. OL50NERA, OM90GI, neobvyklý prefix a zvláštne spôsoby hláskovania či kľúčovania.

Pred odoslaním denníka na kontrolu je teda výhodné skontrolovať údaje. Je to pracné, nezriedka sa však tak dá získať okolo 10 percent bodov, o ktoré by sme prišli. Na kontrolu VKV lokátorov sa dajú použiť staršie výsledkové listiny. Veľa staníc sa totiž pravidelne zúčastňuje pretekov z rovnakého lokátora.

Ešte lepšia je prehratie si záznamu z preteku. Dnes nie je problém nahrať na počítač hodiny a hodiny audiozáznamu a potom si ho v kľude po pretekoch vypočuť a chyby opraviť.

Niektoré chyby sú nezavinené. Sú to chyby, ak napríklad protistanica odvysiela iný súťažný kód ako zapíše. Našťastie, až na výnimky sú tieto chyby ojedinelé.

Diskvalifikácia nie je nič príjemného. Vyhodnocovateľ sa však riadi podmienkami preteku a v prípade, že dôjde k ich porušeniu (alebo porušeniu iných predpisov, napr. národných povoľovacích podmienok), musí pristúpiť k diskvalifikácii. Za niektoré diskvalifikácie môžu aj banality, napr. nesprávne zapísaný čas pri všetkých spojeniach.

Vážnym problémom je, ak na vás podá sťažnosť iný súťažiaci. Sú to väčšinou sťažnosti na nekvalitný vysielaný signál. Taký signál je veľmi zlou vizitkou contestmana. V prípade, že nám iný súťažiaci spôsobuje takýto problém, slušným spôsobom ho na to upozornite a požiadajte o nápravu. Môže ísť len o premodulovanie vysielača či drobnú technickú závadu, ktorá sa dá ľahko odstrániť. Niektoré zariadenia však neprodukujú kvalitný signál ani tak. Ak nedôjde k náprave kvality signálu, môžete podať oficiálnu sťažnosť vyhodnocovateľovi.

Multi-multi stanica MW5W

Všetky administratívne úkony súvisiace s odosielaním denníka je nutné vykonať podľa pokynov organizátora v časovej lehote vymedzenej na odoslanie denníka. Dôležitý je najmä správny formát denníka, hlavička a názov súboru. Najpoužívanejšími elektronickými formátmi sú EDI a Cabrillo. Hlavičku denníka je nutné pri niektorých logoch pred odoslaním manuálne upraviť. Keďže oba formáty sú čisté textové súbory, môžeme tak spraviť len vo vhodnom textovom editore, napr. Notepad-e, Ultra Edit-e či PS Pad-e.

Použitie povolených pomôcok v conteste

CW Skimmer

DX cluster a CW skimmer

Pri súťaži je možné využívať všetky povolené pomôcky. Okrem už zmieňovaného DX clustra je to napríklad CW Skimmer. Je to program, ktorý dekóduje všetky CW signály v rámci prenášaného spektra, čím získava operátor prehľad o viacerých staniciach naraz čo v prípade príjmu človekom nie je možné. O jeho využívaní sa vedú diskusie a je možné, že jeho použitie bude zakázané.

Remote station

Rozvoj rýchlych dátových sietí umožňuje kompletné ovládanie rádiostanice a prenos audiosignálov aj na veľké diaľky cez internet. Povoľovacie podmienky realizáciu takýchto systémov umožňujú ale môžu predstavovať “neférovú” výhodu oproti iným účastníkom preteku. O možnosti, resp. nemožnosti využívať diaľkovo ovládanú stanicu musí tak rozhodnúť organizátor preteku zakotvením v podmienkach preteku.

Multibeaming

Silnou “zbraňou” staníc disponujúcich väčšími výkonmi je vysielanie do dvoch smerov súčasne. Táto prax je v našich končinách veľmi efektívna na VKV. Nakoľko dva hlavné smery sú posunuté približne o 90° (HA, YU, S5,… a OK, OE, DL,…), na jednej anténe sa prejavuje výrazné potlačenie signálov z druhého smeru. Výhoda vysielania do dvoch smerov zaručuje, že CQ je počuť všade a na príjem si volíme anténu ručne. Zhotovenie deliča výkonu – koaxiálneho kruhového, Wilkinsonovho či stackmatch-u – nie je pritom náročné.

Ak ste sa dočítali až sem, som veľmi rád. V tomto bode totiž seriál končí aj keď určite je ešte mnoho, čo sa v ňom neobjavilo. Ďalší rozvoj, získavanie poznatkov a zlepšovanie sa je už na vás. Dopočutia v niektorom conteste a GL! OM0AAO / OM0A

Slovníček

papierové denníky – chronologické zapisovanie spojení na papier
zápis do počítača – zapisovanie spojení s využitím programu na PC
EDI – formát elektronického denníka
Cabrillo – formát elektronického denníka
Hlavička denníka – “prvá strana” elektronického denníka, obsahuje značku, adresu, kategóriu atď.
CW Skimmer – špeciálny program dekódujúci viacero telegrafných signálov naraz Vysielanie do dvoch smerov súčasne – vysielanie do dvoch rôzne nasmerovaných antén naraz
Kruhový delič výkonu – delič výkonu z koaxiálneho kábla, používaný na VKV
Stackmatch – komerčne vyrábaný delič výkonu s možnosťou voľby počtu a kombinácie antén

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x