Záčíname s contestingom – štvrtá časť

Contesting je psychicky a v prípade viac ako niekoľkohodinových pretekov aj fyzicky náročný. Pretekať v plnom nasadení, v každom okamihu na 100% – vyhľadávať stanice, volať výzvu, logovať, obsluhovať TCVR a ďalšie príslušenstvo, meniť stratégiu,… preto si to uľahčíme.

Vylepšenie príjmu v conteste

Seriózny záujemca o contesting sa určite bude zaujímať o vylepšenie príjmu. Schopnosť rýchlo a bezproblémovo prijímať je kľúčovým faktorom pre úspech v pretekoch. Táto vlastnosť sa dá zlepšovať pravidelnou účasťou v pretekoch ale tiež technicky – používaním špeciálnych antén na príjem a vylepšovaním vlastností prijímača. Keďže takmer všetky komerčné transceivery majú prijímač konštruovaný ako superhet filtrovou metódou, sú to vlastnosti filtrov, ktoré jeho vlastnosti výrazne ovplyvňujú.

NF filter na výstupe prijímača

Najlacnejšie je doplnenie o NF filter zapojený na výstup prijímača. Uplatnia sa najmä CW filtre, keďže štandardne osadené MF filtre sú pomerne široké. Drahšie NF DSP filtre ponúkajúce viacero možností filtrovania (LP, HP, BP, notch, NR) pomôžu najmä v špecifických situáciách, napríklad pomôžu vytiahnuť slabučký signál zo šumu.

Efekt MF filtrov a roofing filtra v prijímači

Medzifrekvenčné filtre INRAD Lepší efekt dosiahneme MF filtrami. Je to z dôvodu, že čím skôr v prijímači odstránime rušivé signály, tým viac “odľahčíme” následné stupne prijímača, ktoré potom ľahšie spracovávajú žiadaný signál. Z tohto dôvodu sú dostupné aj tzv. roofing filtre.

Kvalitné MF filtre nie sú lacná záležitosť a oplatí sa pred kúpou venovať čas správnemu výberu. Zaujíma nás šírka pásma pre -6dB, pre -60dB (pomer týchto dvoch údajov údajov je činiteľ filtra určujúci strmosť) a stopband. Kryštalové filtre majú lepšie vlastnosti ako elektromechanické filtre, nie pre všetky zariadenia sú však dostupné. Vo svete contestingu sú pojmom filtre značky INRAD. Po inštalácii filtra ho nezabudnite v menu aktivovať, resp. prestaviť niektoré parametre podľa manuálu.

Záujemcom dávam do pozornosti materiál o INRAD filtroch od Milana OK1VWK: www.sweb.cz/ok1vwk

Správne nastavenie v servisnom menu

V súvislosti s nastavením zariadenia sa občas stáva, že užívateľ z neznalosti nastaví niektorú položku v menu nesprávne. Týka sa to najmä zmien v servisnom menu, ale aj nesprávne nastavenie DSP filtra môže viesť k záveru „veď to nefunguje“. Pri konzultácii nastavenia so skúsenejším kolegom si nechajte vysvetliť, čo ktorý parameter znamená a aký má vplyv na vlastnosti zariadenia. Pri výbere vhodného zariadenia môžu napomôcť analýzy DK9VZ http://dk9vz.com/rx.htm

Použitie predzosilňovačov

Použitie predzosilňovačov je účelné na VKV. Obvyklé šumové čísla VKV transceiverov sú pomerne vysoké a zaradením predzosilňovača máme možnosť reálneho zvýšenie citlivosti. To by však nemalo byť na úkor odolnosti. Zisk takéhoto predzosilňovača preto nastavujeme len na niekoľko decibelov. Inak sa do transceiveru dostanú signály v oveľa väčšej úrovni, čo rezultuje v zvýšenie intermodulačných produktov. Príkladom môže byť FT-857/897, ktorého citlivosť v pásme 70cm výrazne vzrastie pripojením predzosilňovača.

Koncové stupne – výkonové zosilňovače

Pohľad do vnútra elektrónkového PA Používať koncový stupeň odporúčam len skúsenejším rádioamatérom. Záleží aj na výkonovej kategóriách preteku, či má význam investovať do QRO z taktického hľadiska a tiež z hľadiska možného TVI. Komerčné PA s bipolárnymi tranzistormi majú obvykle problém s nedokonalými zdrojmi predpätia, čím sú veľkým problémom najmä pre okolitých rádioamatérov. Pred časom bol na webe OK2KKW popísaný výborný zdroj predpätia pre tieto PA.

Veľmi dobrou alternatívou k PA s bipolárnymi tranzistormi sú PA s V-MOS tranzistormi. Tieto FET pracujú s bezpečnými napätiami a ich vlastnosti sú oveľa lepšie. Za veľmi zaujímavú cenu je napríklad ponúkaná stavebnica 600W na www.communication-concepts.com (na webe sú zamiešané do HF aj niektoré VHF PA). Po doplnení o zdroj a dolnopriepustné filtre je možné realizovať výkonný PA za prijateľnú cenu.

Elektrónkové PA sú v našich končinách obľúbené vďaka nízkej cene elektróniek. Nevýhodou je zložitejšia mechanická konštrukcia, nutnosť dolaďovania pri zmene frekvencie (na KV) a životunebezpečné napätia. Výhodou je veľká odolnosť PA a slušné potlačenie harmonických frekvencií.

„Spoľahlivý zdroj“ je tiež prvkom, ktorý rozhoduje o pohode v pretekoch. Pri contestingu je zdroj namáhaný väčšmi ako v bežnej prevádzke a preto dbáme na to, aby nedošlo k prehriatiu transformátora, diód alebo stabilizačných tranzistorov. Nový zdroj je dobré pred prvými pretekmi otestovať.

Doplnky pre contesting

PSV meter/wattmeter je bežným meracím prístrojom v ham shacku. Pokiaľ nepoužívame PA alebo tuner, vystačíme aj s tým, čo je zabudovaný v TCVR-e. O tomto meracom prístroji sa popísali celé state a mnoho konštrukcií určite nie je presných. Ale aj takýto indikátor je lepší ako žiaden – dáva dobrý pocit, že „výkon ide vonku“.

Náhlavná súprava Drvivá väčšina pretekárov dáva prednosť posluchu na slúchadlá, resp. pri SSB slúchadlá s mikrofónom, náhlavné súpravy. Podstatná je ergonomickosť – slúchadlá musia sedieť na hlave pevne, ale príjemne. Cena pritom nie je rozhodujúca.

Náhlavná súprava je na SSB takmer nutnosťou. S ručným mikrofónom sa dá ako-tak contestovať len pri vedení papierového denníka. Písať na klávesnici s mikrofónom v ruke je značne nepraktické. Náhlavná súprava s mikrofónom má aj priaznivý vplyv na optimálne premodulovanie, nakoľko je dodržaná konštantná vzdialenosť od úst. Náklady na náhlavnú súpravu + nožný spínač + jednoduchý výhybku pre elektretový mikrofón sú v stovkách korún. Tí bohatší môžu siahnuť aj po profesionálnych súpravách, napr. Heil.

Elektronické kľúče, elbugy, slúžia nielen na skvalitnenie vysielaného CW signálu. Elbug s pamäťou umožňuje vysielať preddefinované texty, napr. výzvu. Ak si uvedomíme koľkokrát za contest sa výzva vysiela, je výhoda elbugu je zjavná. Dokonalejšie kľúče umožňujú vysielať aj špeciálne texty, napríklad automaticky zvyšujúce sa číslo spojenia.

Aj pre fóniu existuje zariadenie schopné automatického vysielania výzvy. Sú to CQ-dávače, v anličtine digital voice keyer, skrátene DVK. Tie sú založené buď na digitálnej audiopamäti alebo využívajú PC s vhodným programom.

Využitie počítača pre contesting

PC sa v ham shacku rádioamatéra udomácnil. Počítač môže fungovať ako elbug, DVK, DX cluster, ovládať transciever ale predovšetkým viesť denník. DX cluster predstavuje „mnoho uší z celého sveta, ktoré prinášajú v reálnom čase informáciu o staniciach na pásme“. V prípade prepojenia ovládania TCVR-a z PC sa tak môžeme jedným kliknutím preladiť a urobiť tak stanicu, ktorú by ste (možno) zmeškali.

Pri pretekoch je zakázaná akákoľvek sebaanoncovania (spotovania vlastnej značky) v DX clustri. Takáto reklama je však povolená pred pretekmi a dokonca vhodná. Slúžia na to rôzne bulletiny a špeciálne webové stránky. Okrem toho je zaužívaná prax skedov – dohodnutých spojení. Využíva sa najmä na VKV pásmach, kde vzhľadom na náročnosť uskutočnenia spojenia sa praktizuje aj dohováranie skedov počas pretekov vo forme chatu, napr. cez ON4KST chat.

Atalanta Locator OK1DUO

V našich končinách sa veľkej obľube teší denník od OK1DUO – Atalanta Locator. Rozšíril sa najmä vďaka zrozumiteľnému jazyku, dobrej stabilite a v priebehu rokov aj vytvorenia rozsiahlej databázy značiek. Podporujete VKV contesty a OK/OM KV contesty. Jeho nevýhodou je beh v DOS-e, čo v ére modernejších operačných systémov prináša určité problémy.

N1MM denník

N1MM na mojom PC Predstaviteľom novej generácie denníkov je N1MM. Je to veľmi variabliný denník pod OS Windows. Cez telnet umožňuje pripojenie do clustra, dokáže ovládať TCVR, má DVK, bandmapy, podrobné štatistiky, atď. Podporuje všetky veľké KV a VKV contesty, z našich contestov je priamo podporovaný len OK/OM DX Contest. Contesty, ktoré nepodporuje si môže užívateľ (s dobrými počítačovými znalosťami) doplniť. Kvôli výhodám, ktoré tento log má a zjednotenému ovládaniu, som takto doplnil OM AC Contest a SSB Ligu – aj keď s drobnými obmedzeniami.

Ďalšie používané contestové denníky

Ďalšie používané contestové denníky: Tučňák, SD, TACLog, VUSC, WriteLog, VHFCTest4Win.

Slovníček

logovať – zapisovať spojenia do denníka
superhet – druh prijímača, kde sa signál najprv prevádza na medzifrekvenciu, na ktorej sa ľahšie filtruje a zosilňuje, následne sa detekuje a zosilní na výstup pre slúchadlá alebo reproduktor
NF filter – nízkofrekvečný filter
MF filter – medzifrekvenčný filter
DSP filter – digitálny filter
HP – horná priepusť,hornopriepustný filter – prepúšťa signály nad nastavenou frekvenciu, signály s nižšou frekvenciou potláča (high pass)
LP – dolná priepusť, dolnopriepustný filter – prepúšťa signály pod nastavenou frekvenciou, signály s vyššou frekvenciou potláča (low pass)
BPF – pásmový filter – prepúšťa len signály nastavenej časti frekvenčného spektra (band pass)
Notch – filter potláčajúci jednu frekvenciu, napr. pískanie
NR – filter potláčajúci šum (noise reduction)
Stopband – maximálny útlm filtra v nepriepustnom pásme
Intermodulačné produkty – nežiadúce produkty prijímača – fantómové príjmy, ktoré vzniknú pôsobením dvoch či viacerých silných signálov
Koncový stupeň – zosilňovač, za ktorým nasleduje už len anténa
QRO – kód, tu v zmysle označenia veľkého výkonu
TVI – skratka rušenia televízie
PSV meter – merač pomeru stojatých vĺn
Wattmeter – merač výkonu
Elbug – elektronický kľúč na vysielanie telegrafie
DVK – autmatický dávač výzvy (digital voice keyer)
Denník – slúži na zapisovanie spojení (značka, reporty, vymieňaný kód atď.)
DX cluster – databáza staníc počutých na pásme v reálnom čase
Spotovanie – zasielanie informácií do DX clustra

Nabudúce: čo sa do iných častí nezmestilo – niečo o prevádzke

5 1 hlas
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
1 Komentár
Najstaršie
Najnovšie Najviac hodnotené
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
1
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x