Zmeny v podmienkach CQ WW contestov

V podmienkach CQ WW contestov dochádza od roku 2020 k niektorým zmenám. Zmeny sú v kategóriách multi-operator, avšak sú len v názvosloví. Kategórie budú pomenované obdobne ako v iných contestoch, teda, Multi-Single, Multi-Two, a Multi-Multi.


Do podmienok lokality v okruhu 500 metrov sú zahrnuté aj výkonové zosilňovače. A počnúc týmto rokom nebude možné odoslať papierový denník na vyhodnotenie ale iba elektronický log. Ten bude možné nahrať cez webové rozhranie http://cqww.com/logcheck