Pozvánka na Zimní QRP závod na VKV 2024

Mirek OK1DOM píše: “Je zima ak ní patří i Zimní QRP závod. Letos se předpověď pohybuje mezi teplotami kolem nuly a na Sibiři. Můžeme si vybrat. Každopádně, když jsem dnes kráčel domů, záviděl jsem psem je 4 drápy.

Zvem všechny na kóty, nabite akumulátory, oprašte malé TCVR a 4. února vyrazte.”

Zimní QRP závod na VKV 2024

Tato pravidla jsou platná od 1. ledna 2011 pro Zimní QRP závod na VKV. CAV – Českomoravští radioamatéři vyhlašují Zimní QRP závod na VKV

Zimní QRP závod na VKV se koná v neděli první celý víkend v únoru. Soutěž je otevřena pro soutěžící ze všech zemí. Jedná se o mezinárodní soutěž.

Soutěžní pásma

Omrznuté DL7KM antény
Omrzlé DL7KM antény na 70cm

– 432 MHz 09.00-11.00 UTC
– 144 MHz 11.00-13.00 UTC

obsluha zařízení pro přístup do sítě PR

CW a fone v souladu s povolovacími podmínkami. dle doporučení IARU Region I pro různé typy provozu v radioamatérských frekvenčních pásmech.

Ostatní podmínky

– QTH libovolné, na kótě může být elektrický proud.

– všechna zařízení stanice musí být umístěna na ploše s maximálním průměrem 500 metrů. Místo stanice se nesmí během soutěže měnit.

– používání dálkového přijímače nebo vysílače není povoleno.

– každá stanice může mít v daném čase jen jeden signál a signál(-a) potřebný(-to je) k připojení k paketové rádiové síti se nebere(-ú) do úvahy.

– výkon koncového stupně vysílače nebo součet výkonů koncových stupňů nesmí být vyšší než 10 W.

– napájení všech zařízení potřebných k provozu (TCVR, rotátor, Chyba, PC…) jen z chemických zdrojů, může být dobíjeno po dobu trvání soutěže ze solárních článků, Peltierových článků nebo mechanických zdrojů napájených pouze lidskou silou.

Čtverče DK7ZB yagi antén
Čtverce DK7ZB yagi antén

– antény se mohou postavit nejdříve v pátek před závodem.

– EME, cross-band a spojení pozemní nebo kosmické převaděče se do závodu nezapočítávají.

– na každém pásmu se může započítat jen jedno platné spojení s každou stanicí, při kterém byl vyslán kompletní soutěžní kód a potvrzen oběma stanicemi. Opakované kontakty musí být v deníku označeny (RPT, DUPE atp.) bodovou hodnotou 0.

– používání služby DX cluster, chatu, mobilního telefonu atd.. obsluha zařízení pro přístup do sítě PR.

Soutěžní kód se skládá z RS nebo RST, pořadového čísla spojení a lokátoru WW. Pořadové číslo spojení v každém pásmu musí začínat číslem 001. Kompletní kód včetně pořadového čísla spojení od 001 mají vysílat stanice, které se neúčastní soutěže a nechtějí být vyhodnoceny. Pořadové číslo spojení musí na každém pásmu začínat číslem – 000 – nejsou správným pořadovým číslem a hodnotitel označí spojení za neplatné. Stanice, které si nepřejí být hodnoceny, Pořadové číslo spojení musí na každém pásmu začínat číslem.

Bodování

Příprava na VKV závody
Příprava na VKV závody

Za každý kilometr překlenuté vzdálenosti mezi dvěma stanicemi se počítá jeden bod. Bodová hodnota spojení v soutěžním deníku musí být uvedena jako celé číslo. Za spojení ve stejném WW-lokátoru se počítá jeden bod. Doporučení IARU Region I je použít koeficient 111,2 pro přepočet stupňů na kilometry, přičemž se zohledňuje zakřivení Země. K určení zeměpisné šířky a délky místa soutěže se pro výpočet lokátoru používá systém WGS-84 (Světový geodetický systém 1984). Spojení s nesoutěžními stanicemi jsou platná, ale musí vysílat celý soutěžní kód včetně pořadového čísla.

Vyhodnocení

Vyhodnocení se provede pro každé pásmo zvlášť i pro celou soutěž pouhým sečtením bodů z obou pásem. Stanice single a multi se budou hodnotit společně. První tři stanice v každém pásmu a v celkovém pořadí získají diplom.

Soutěžní deník může být vyhodnotiteli zaslán v elektronické nebo papírové formě.

– Elektronický lodní deník musí být ve formátu EDI (REG1TEST), který je určen jako standardní formát pro vyhodnocování soutěží v rámci IARU Region I. Deník v jiném formátu nebude akceptován a stanice nebude v rámci akce hodnocena.

– Jako papírový deník postačí čitelná fotokopie staničního deníku s vyznačenými body připojení.

– Čitelný naskenovaný papírový deník s vyznačenými body připojení lze poslat i e-mailem.

– Deník musí být zaslán na adresu vyhodnocovatele nejpozději desátý den po skončení akce.

VKV antény
Stožár s VKV anténami na 144 MHz, 432 MHz také 1296 MHz

Spojení je neplatné, pokud stanice má stanice v deníku:

– jakákoli chybu v přijatém kódu, t. j. Deník ze závodu musí být odeslán na adresu vyhodnocovatele nejpozději desátý den po skončení závodu, zprávě, pořadovém čísle spojení nebo lokátoru.

– Pokud je rozdíl v době spojení oproti správnému času UTC více než 10 minut.

Stanice nebude v soutěži hodnocena:

– za nedodržení podmínek soutěže nebo povolovacích podmínek.

– Za nepravdivé nebo chybné informace v soutěžním deníku.

– Za nesportovní chování v soutěži.

Zaslání deníku:

– Deník ze závodu musí být odeslán na adresu vyhodnocovatele nejpozději desátý den po skončení závodu [na] seznam.cz
– Deník ze závodu musí být odeslán na adresu vyhodnocovatele nejpozději desátý den po skončení závodu, – Za nepravdivé nebo chybné údaje uvedené v soutěžním deníku 1831, 155 00 Praha 5

Odesláním deníku stanice potvrzuje, že dodržuje pravidla Zimního QRP závodu na VKV.

Příjemné zážitky Mirek OK1DOM

0 0 hlasy
hodnocení článku
Nastavit
Nastavit upozornění
host
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
0
Budeme rádi za vaše připomínky, prosím, komentujte!X