Pozvánka na Zimný QRP závod na VKV 2024

Mirek OK1DOM píše: „Je zima a k nej patrí aj Zimný QRP závod. Tento rok sa predpoveď pohybuje medzi teplotami okolo nuly a na Sibíri. Môžeme si vybrať. Každopádne, keď som dnes kráčal domov, závidel som psom ich 4 pazúriky.

Pozývam všetkých na kóty, nabite akumulátory, oprášte malé TCVR-e a 4. februára vyrazte.“

Zimný QRP závod na VKV 2024

Tieto pravidlá sú platné od 1. januára 2011 pre Zimný QRP závod na VKV. CAV – Českomoravskí rádioamatéri vyhlasujú Zimní QRP závod na VKV

Zimný QRP závod na VKV sa koná v nedeľu prvý celý víkend vo februári. Súťaž je otvorená pre súťažiacich zo všetkých krajín. Ide o medzinárodnú súťaž.

Súťažné pásma

Omrznuté DL7KM antény
Omrznuté DL7KM antény na 70cm

– 432 MHz 09.00-11.00 UTC
– 144 MHz 11.00-13.00 UTC

Druhy prevádzky

CW a fone v súlade s povoľovacími podmienkami. podľa odporúčaní IARU Región I pre rôzne typy prevádzky v rádioamatérskych frekvenčných pásmach.

Ostatné podmienky

– QTH ľubovoľné, na kóte môže byť elektrický prúd.

– všetky zariadenia stanice musia byť umiestnené na ploche s maximálnym priemerom 500 metrov. Miesto stanice sa nesmie počas súťaže meniť.

– používanie diaľkového prijímača alebo vysielača nie je povolené.

– každá stanica môže mať v danom čase len jeden signál a signál(-y) potrebný(-é) na pripojenie k paketovej rádiovej sieti sa neberie(-ú) do úvahy.

– výkon koncového stupňa vysielača alebo súčet výkonov koncových stupňov nesmie byť vyšší ako 10 W.

– napájanie všetkých zariadení potrebných na prevádzku (TCVR, rotátor, bug, PC…) len z chemických zdrojov, môže byť dobíjané počas trvania súťaže zo solárnych článkov, Peltierových článkov alebo mechanických zdrojov napájaných len ľudskou silou.

Štvorča DK7ZB yagi antén
Štvorča DK7ZB yagi antén

– antény sa môžu postaviť najskôr v piatok pred pretekmi.

– EME, cross-band a spojenie pozemné alebo kozmické prevádzače sa do pretekov nezapočítavajú.

– na každom pásme sa môže započítať len jedno platné spojenie s každou stanicou, pri ktorom bol vyslaný kompletný súťažný kód a potvrdený oboma stanicami. Opakované kontakty musia byť v denníku označené (RPT, DUPE atď.) bodovou hodnotou 0.

– používanie služby DX cluster, chatu, mobilného telefónu atď. nie je obmedzené.

Súťažný kód sa skladá z RS alebo RST, poradového čísla spojenia a lokátora WW. Poradové číslo spojenia  v každom pásme sa musí začínať číslom 001. Kompletný kód vrátane poradového čísla spojenia od 001 majú vysielať stanice, ktoré sa nezúčastňujú na súťaži a nechcú byť vyhodnotené. Tri nuly – 000 – nie sú správnym poradovým číslom a hodnotiteľ označí spojenie za neplatné. Stanice, ktoré si neželajú byť hodnotené, nemusia posielať denník.

Bodovanie

Príprava na VKV preteky
Príprava na VKV preteky

Za každý kilometer preklenutej vzdialenosti medzi dvoma stanicami sa počíta jeden bod. Bodová hodnota spojenia v súťažnom denníku musí byť uvedená ako celé číslo. Za spojenie v tom istom WW-lokátore sa počíta jeden bod. Odporúčanie IARU Región I je použiť koeficient 111,2 na prepočet stupňov na kilometre, pričom sa zohľadňuje zakrivenie Zeme. Na určenie zemepisnej šírky a dĺžky miesta súťaže sa na výpočet lokátora používa systém WGS-84 (World Geodetic System 1984). Spojenia s nesúťažnými stanicami sú platné, ale musia vysielať celý súťažný kód vrátane poradového čísla.

Vyhodnotenie

Vyhodnotenie sa vykoná pre každé pásmo zvlášť ako aj pre celú súťaž jednoduchým sčítaním bodov z oboch pásiem. Stanice single a multi sa budú hodnotiť spoločne. Prvé tri stanice v každom pásme a v celkovom poradí získajú diplom.

Súťažný denník môže byť vyhodnotiteľovi zaslaný v elektronickej alebo papierovej forme.

– Elektronický lodný denník musí byť vo formáte EDI (REG1TEST), ktorý je určený ako štandardný formát na vyhodnocovanie súťaží v rámci IARU Región I. Denník v inom formáte nebude akceptovaný a stanica nebude v rámci podujatia hodnotená.

– Ako papierový denník postačí čitateľná fotokópia staničného denníka s vyznačenými bodmi pripojenia.

– Čitateľný naskenovaný papierový denník s vyznačenými bodmi pripojenia je možné poslať aj e-mailom.

– Denník musí byť zaslaný na adresu vyhodnocovateľa najneskôr desiaty deň po skončení podujatia.

VKV antény
Stožiar s VKV anténami na 144 MHz, 432 MHz aj 1296 MHz

Spojenie je neplatné, ak stanica má stanica v denníku:

– akákoľvek chybu v prijatom kóde, t. j. v značke, správe, poradovom čísle spojenia alebo lokátore.

– Ak je rozdiel v čase spojenia oproti správnemu času UTC viac ako 10 minút.

Stanica nebude v súťaži hodnotená:

– za nedodržanie podmienok súťaže alebo povoľovacích podmienok.

– Za nepravdivé alebo chybné informácie v súťažnom denníku.

– Za nešportové správanie v súťaži.

Zaslanie denníka:

– elektronicky na qrp [at] seznam.cz
– poštou na adresu Miroslav Bečev, Neustupného 1831, 155 00 Praha 5

Odoslaním denníka stanica potvrdzuje, že dodržiava pravidlá Zimného QRP závodu na VKV.

Príjemné zážitky Mirek OK1DOM

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x