Computer-Abstimmknopf

Znie to trocha nelogicky – veď načo by bol ladiaci gombík k počítaču? Gombík ale neslúži na ladenie počítača, ale TRX-u (RX-u) k nemu pripojenému. Ovládanie RIG-u z počítača malo slabinu práve v tejto oblasti – nech sa použil akýkoľvek spôsob, nikdy nemohol plne nahradiť pocit zo skutočného otáčania ladiacim gombíkom. S riešením prišla firma Griffin Technology v podobe Griffin PowerMate ladiaceho gombíka.

Griffin PowerMate sa pripája k PC prostredníctvom USB rozhrania. Okrem otáčania sa dá zatlačiť (a súčasne otáčať), čím je možné aktivovať niektorú z preddefinovaných funkcií. Ideálne je napríklad zvýšenie rýchlosti ladenia.

Cena Griffin PowerMate je 45 US Dollar. Podrobnosti nájdete na stránkach výrobcu: www.griffintechnology.com

Ladiaci gombík Griffin PowerMate

0 0 Stimmen
Artikelbewertung
Aufstellen
Benachrichtigungen einstellen
Gast
0 Kommentare
Feedback eingefügt
Alle Kommentare anzeigen
0
Wir freuen uns über Ihre Kommentare, Bitte, Kommentar!x