Außergewöhnliche Aktivität von OM

Radioclub OM3REU gelegentlich 10. Es kündigt den Jahrestag der Gründung der Slowakischen Republik im Januar an 2003 Wettbewerb um die aktivsten Sender. Cieľom súťaže je urobiť čo najväčší počet spojení na KV i VKV všetkými povolenými druhmi prevádzky. Neplatia spojenia uskutočnené počas pretekov a cez pozemné prevádzače. Spojenia cez satelity sú povolené. Zúčastniť sa môžu všetky OM stanice a OM SWL. Prví traja v každej kategórii obdržia diplom.

Datum: 1.1. – 31. 1. 2003
Zeit: 00.00 – 24.00 Wurf.
Kategorien: SOAB – stanice majúce koncesiu menej ako 3 Jahre
SOAB – ostatné stanice
MOAB – kolektívne stanice
SWL – všetci poslucháči bez rozdielu veku

Denník a titulný list treba zaslať iba v digitálnej forme (EDIF, ADIF) na e-mail: om1ii@centrum.sk do 30 dní po skončení súťaže. Všetky došlé denníky budú pre kontrolu zverejnené na internete. Jeder, kto zašle denník, dáva tým automaticky súhlas na jeho zverejnenie.

Prípadní sponzori na vecné ceny pre víťazné stanice môžu zaslať svoje ponuky na e-mail just@attplus.sk.

0 0 Stimmen
Artikelbewertung
Aufstellen
Benachrichtigungen einstellen
Gast
0 Kommentare
Feedback eingefügt
Alle Kommentare anzeigen
0
Wir freuen uns über Ihre Kommentare, Bitte, Kommentar!x