OK – OM DX-Wettbewerb 2013

 1. Datum des Rennens: Das zweite volle Wochenende im November, 9.11. 2013 von 12:00 UTC tun 10.11. 2013 11:59 koordinierte Weltzeit
 2. Betriebsart: CW
 3. Bänder: 1.8 zu 28 MHz, mimo pásma WARC
 4. TEN-TEC JEDE VII
  TEN-TEC JEDE VII

  Kategorie:

  1. Ein Bediener – alle Bands, Macht 1500 W (SOAB HP)
  2. Ein Bediener – alle Bands, Macht 100 W (SOAB LP)
  3. Ein Bediener – eine Band, Macht 1500 W (SOSB HP)
  4. Ein Bediener – eine Band, Macht 100 W (SOSB LP)
  5. Ein Bediener – QRP (Macht 5 W, spezielle Empfangsantennen sind ebenfalls nicht erlaubt)
  6. Více operátorů, ein Operator - alle Bänder - QRP-Leistung an (FRAU) – alle Bands, výkon dle povolovacích podmínek
  7. Posluchači (SWL)

  Využití DX clusteru je povoleno ve všech kategoriích. Jeden operátor se může přihlásit do více kategorií a) – e) (tedy např. současně SOAB, SO SB 20m a SO SB 80m). Pro kategorii MS: nejkratší doba práce na jednom pásmu je 10 Protokoll. Rychlá změna pásma za účelem získání nového násobiče je dovolena (d.h.. při navazování spojení na pásmu A je možné udělat násobič na pásmu B a vrátit se zpět na pásmo A).

 5. Navazování QSO: OK/OL/OM navazují spojení pouze se stanicemi mimo OK/OL/OM. Stanice mimo OK/OL/OM navazují spojení pouze se stanicemi OK/OL/OM. Spojení s jednou stanicí je platné pouze jednou na každém pásmu.
 6. Übertragener Code: OK/OL/OM: RST + m - hier stellt die Verbindung und wieder zurück zwei Umstimmungen dar (z.B. 599 Mlada Boleslav). Stanice mimo OK/OL/OM: RST + pořadové číslo spojení počínaje 001.
 7. Multiplikatoren: OK/OL/OM: prefixy podle zásad WPX na každém pásmu zvlášť. Stanice mimo OK/OL/OM: okresy na každém pásmu zvlášť.
 8. Körper za QSO: OK/OL/OM: EU = 1 das, mimo EU = 3 Karosserie, EU-Sender: 1 das, stanice mimo EU: 3 Karosserie.
 9. Ergebnis: Celkový výsledek je součin celkového počtu bodů a celkového počtu násobičů.
 10. Pravidla pro posluchače: Posluchači mohou každou stanici na každém pásmu započítat pouze jednou. Za každé řádně zaznamenané QSO (datum, koordinierte Weltzeit, Zone, značka stanice, odesílaný soutěžní kód a značka protistanice) na každém pásmu se počítá 1 das (poslouchaná stanice je na stejném kontinentu, jako posluchač), bzw. 3 Karosserie (poslouchaná stanice je na jiném kontinentu, než posluchač). Pokud jsou tedy zaznamenány oba předávané kódy, jde o dva samostatné záznamy a body se počítají za obě stanice, přičemž každý je na samostatném řádku soutěžního deníku, včetně bodového ohodnocení i vyznačení případného násobičev daném případě lze tedy odposlechem kompletního spojení získat až 4 Karosserie (3+1) a až 2 Multiplikatoren. SWL z území OK a OM si započítávají body za poslech všech stanic, ostatní SWL pouze body za poslech stanic OK/OL/OM. Násobiče pro SWL z území OK a OM jsou prefixy stanic mimo OK/OL/OM a okresy stanic OK/OL/OM bez ohledu na pásma. Násobiče pro SWL mimo území OK a OM jsou okresy OK/OL/OM stanic na každém pásmu zvlášť.
 11. Dunkle PC-Tastatur
  Dunkle PC-Tastatur

  Tagebücher: Všechny deníky musí být odeslány do dvou týdnů po závodě, d.h.. tun 24.11. 2013 23:59 koordinierte Weltzeitich. elektronické deníky

  1. Deníky se přijímají v elektronické podobě pouze přes www rozhraní.
  2. Papírové deníky jsou z hodnocení vyloučeny.
  3. Jediný možný formát deníku je formát Cabrillo
  4. Všechny deníky musí pro každé QSO obsahovat tyto informace: datum, koordinierte Weltzeit, Zone, značka protistanice, vyslaný kód, přijatý kód. Vysílaný kód (okres) není nutné psát u každého QSO, ale je nutné jej uvést v sumáři (pole SOAPBOX).
  5. Posílá se vždy jen jeden sumární deník, i když se stanice přihlašuje do více jednopásmových kategorií .
  6. Kategorie se vyznačují v hlavičce souboru Cabrillo, ein zu do jednoho řádku CATEGORY, za sebou, a oddělují se čárkou (z.B. “CATEGORY: EINZELOP ALLE HOCH, SINGLE-OP 10M HIGH”) podrobné instrukce zde.
  7. Doporučená označení kategorií:
   EINZELOP ALLE HOCH
   SINGLE-OP 160M HIGH
   SINGLE-OP 80M HIGH
   SINGLE-OP 40M HIGH
   SINGLE-OP 20M HIGH
   SINGLE-OP 15M HIGH
   SINGLE-OP 10M HIGH
   EINZELOP ALLE NIEDRIG
   SINGLE-OP 160M LOW
   SINGLE-OP 80M LOW
   SINGLE-OP 40M LOW
   SINGLE-OP 20M LOW
   SINGLE-OP 15M LOW
   SINGLE-OP 10M LOW
   SINGLE-OP ALL QRP
   spezielle Empfangsantennen sind ebenfalls nicht erlaubt
   SWL
   alle Bedingungen für die Amateurfunkstation ihres Landes einhalten
  8. Programy přímo podporující OK/OM DX Contest jsou:

   V jiných denících doporučujeme použít nastavení pro WPX (pro OK/OL/OM stanice) nebo IARU HF Championship (mimo OK/OL/OM) – elektronický deník NEMUSÍ mít vyznačené body a násobiče, ani spočítaný celkový výsledek.

  Upřesnění pro posluchače

  1. Všechny deníky musí pro každé QSO obsahovat tyto informace: datum, koordinierte Weltzeit, Zone, značka poslouchané stanice, odeslaný kód, značka protistanice, Karosserie, nový násobič.
  2. Sumář by měl být součástí každého deníku (včetně elektronického) a obsahovat tyto údaje pro každé pásmo: počet QSO, počet bodů, počet násobičů. Dále by měl obsahovat kategorie, do kterých se účastník přihlašuje, popis zařízení, Name, adresu pro písemnou korespondenci, e-mail a čestné prohlášení o dodržení podmínek závodu.
  3. Posluchačský deník je nutno zaslat v elektronické podobě na e-mail okomdxc [at-zeichen] LowPower- und QRP-Teilnehmer müssen ihre Ausrüstung und Antennen beschreiben - sie verwenden die Kommentare / Soapbox in Cabrill
  4. Dále pro posluchačské deníky platí podmínky dle bodu 11.
 12. Summe der Punkte aus allen Bändern x Summe der DXCC-Länder aus allen Bändern, Summe der Punkte aus allen Bändern x Summe der DXCC-Länder aus allen Bändern: Účastníci jsou hodnoceni ve třech divizíchOK/OM, MICH, DX. V každé divizi bude sestaveno pořadí podle jednotlivých kategorií. Diplom v tisknutelné elektronické podobě je součástí výsledkové listiny. Ze všech stanic bude navíc vylosováno 10 účastníků, kteří obdrží upomínkový předmět.. Kromě toho mohou obdržet vítězové různých kategorií plaketu, pokud naváží alespoň 73 QSO v jednopásmové kategorii, 200 QSO v QRP nebo 400 QSO ve všepásmové kategorii. ob es einen Sponsor für diese Kategorie geben wird, ob es einen Sponsor für diese Kategorie geben wird, ve které dosáhla nejvíce bodů. Seznam plaket a příslušných sponzorů je uveden v příloze podmínek závodu a je průběžně aktualizován Die Gesamtpunktzahl ist das Produkt der Verbindungspunkte multipliziert mit der Summe beider Arten von Multiplikatoren. Stále je mnoho kategorií, které hledají své sponzory! V případě zájmu pomoci podpořit tento závod se obraťte na soutěžní komisi (Email: okomdxc [at-zeichen] LowPower- und QRP-Teilnehmer müssen ihre Ausrüstung und Antennen beschreiben - sie verwenden die Kommentare / Soapbox in Cabrill).
 13. Vyřazeni deníku z hodnocení: Täglich, který obsahuje víc než 20 procent chybných spojení, může být z hodnocení vyřazen.
 14. Die Gewinner der Kategorie A erhalten eine Plakette: Die Gewinner der Kategorie A erhalten eine Plakette, Die Gewinner der Kategorie A erhalten eine Plakette.
 15. Všechna rozhodnutí soutěžní komise jsou konečná. Das Rennen wird vom Tschechischen Rundfunkklub organisiert.
 16. Plaketten: Hier

Sie haben einen Termin in Ihrem Kalender

Die Entscheidung des Gutachters des OK-OM DX SSB Contests ist endgültig.

blank

Sie haben einen Termin in Ihrem Kalender

Das Wetter ist nicht immer zur Tragbarkeit geneigt
Die Entscheidung des Gutachters des OK-OM DX SSB Contests ist endgültig – Das Wetter ist nicht immer zur Tragbarkeit geneigt 1
Die Entscheidung des Gutachters des OK-OM DX SSB Contests ist endgültig – Das Wetter ist nicht immer zur Tragbarkeit geneigt 2
Die Entscheidung des Gutachters des OK-OM DX SSB Contests ist endgültig – Das Wetter ist nicht immer zur Tragbarkeit geneigt 3
Die Entscheidung des Gutachters des OK-OM DX SSB Contests ist endgültig – Das Wetter ist nicht immer zur Tragbarkeit geneigt 4
Die Entscheidung des Gutachters des OK-OM DX SSB Contests ist endgültig – Das Wetter ist nicht immer zur Tragbarkeit geneigt 5
Die Entscheidung des Gutachters des OK-OM DX SSB Contests ist endgültig – Das Wetter ist nicht immer zur Tragbarkeit geneigt 6
Die Entscheidung des Gutachters des OK-OM DX SSB Contests ist endgültig – Das Wetter ist nicht immer zur Tragbarkeit geneigt 7
Die Entscheidung des Gutachters des OK-OM DX SSB Contests ist endgültig – Das Wetter ist nicht immer zur Tragbarkeit geneigt 8
Die Entscheidung des Gutachters des OK-OM DX SSB Contests ist endgültig – Das Wetter ist nicht immer zur Tragbarkeit geneigt 9
Die Entscheidung des Gutachters des OK-OM DX SSB Contests ist endgültig – Das Wetter ist nicht immer zur Tragbarkeit geneigt 10
Die Entscheidung des Gutachters des OK-OM DX SSB Contests ist endgültig
Die Entscheidung des Gutachters des OK-OM DX SSB Contests ist endgültig – Die Entscheidung des Gutachters des OK-OM DX SSB Contests ist endgültig
Die Entscheidung des Gutachters des OK-OM DX SSB Contests ist endgültig – Die Entscheidung des Gutachters des OK-OM DX SSB Contests ist endgültig
Die Entscheidung des Gutachters des OK-OM DX SSB Contests ist endgültig – Die Entscheidung des Gutachters des OK-OM DX SSB Contests ist endgültig
Die Entscheidung des Gutachters des OK-OM DX SSB Contests ist endgültig – Die Entscheidung des Gutachters des OK-OM DX SSB Contests ist endgültig
Die Entscheidung des Gutachters des OK-OM DX SSB Contests ist endgültig – Die Entscheidung des Gutachters des OK-OM DX SSB Contests ist endgültig
Die Entscheidung des Gutachters des OK-OM DX SSB Contests ist endgültig – Die Entscheidung des Gutachters des OK-OM DX SSB Contests ist endgültig
Die Entscheidung des Gutachters des OK-OM DX SSB Contests ist endgültig – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
separates SO-239 für beide Bänder – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav. Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
FCR – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Pardubice
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav. Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Svitavy
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – sehr anständig, auch an schlecht zugänglichen Stellen in Chriby
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav

Sie haben einen Termin in Ihrem Kalender

Bratislava, Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Bratislava 1
Mlada Boleslav – Bratislava 2
BAC – Bratislava 3
SCHLECHT – Bratislava 4
BAE – Bratislava 5
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Mlada Boleslav
Trnava, Mlada Boleslav
Mlada Boleslav – Trnava
Sommerzeit – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda, Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
VERBOT – Dunajska Streda. Dunajska Streda.
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda. Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Nitra, Dunajska Streda
Dunajska Streda – Nitra
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Levice
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – aus Mauritius
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda, Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda. Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Marian OM6AJM wird am 27. Juli sein – Martin
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda, Dunajska Streda
BBY – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Besatzung – Dunajska Streda
LUC – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda, Dunajska Streda
KEA – Dunajska Streda 1
KEB – Dunajska Streda 2
Dunajska Streda – Dunajska Streda 3
Dunajska Streda – Dunajska Streda 4
KLEBER – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda, Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
BAR – Bardejov
Dunajska Streda – Dunajska Streda
MAL – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Poprad
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda
Dunajska Streda – Dunajska Streda

0 0 Stimmen
Artikelbewertung
Aufstellen
Benachrichtigungen einstellen
Gast
0 Kommentare
Feedback eingefügt
Alle Kommentare anzeigen
0
Wir freuen uns über Ihre Kommentare, Bitte, Kommentar!x