Wettrennen ”Frühlingssprint” mit geringer Leistung 2007

 

Wettrennen “Frühlingssprint” mit geringer Leistung

 

Internationales KV-Rennen
(SS testen)
Súťažné podmienky pre slovenské stanice

Veranstalter: Slowakischer Verband der Funkamateure – záujmová skupina QRP
Datum: Veľkonočný pondelok 9.apríl 2007 (Jedes Jahr am Ostermontag)
Zeit: 14.00 – 20.00 mittlere Greenwich-Zeit
Operator: Ein Bediener (Single an)
Betriebsart: Telegrafie (CW, A1A)
Bänder: 1,8 3,5 7 14 21 ein 28 MHz v častiach pásiem doporučených IARU pre preteky
Výkonové kategórie: EIN : 1W C : 5W Q : 25 W X : 50W Y : 100W
Tieto výkony sú maximálne výstupné výkony
Pásmové kategórie: 1. eine Band 2. dve/tri pásma 3. alle Bands
Wettbewerbscode: RST, IARU lokátor (prvé štyri znaky) a výkonová kategória. Z.B.. 579 JN98 C
Od staníc, ktoré nie sú v preteku stačí prijať len RST.
Wertung: 3 body za QSO s vlastným svetadielom
9 bodov za QSO s iným svetadielom
** Zahraničné stanice získavajú 18 bodov za QSO so Slovenskom **
Multiplikatoren: sa rátajú na každom pásme zvlášť. Používame dva druhy násobičov:
ein. IARU lokátor ( prvé štyri znaky ) z.B.. JN98
B. Prefix ( podľa podmienok diplomu WPX )
Das Ergebnis: 1. Konečný výsledok je súčet QSO bodov zo všetkých pásiem vynásobený súčtom násobičov zo všetkých pasiem
2. Za každé zarátané duplicitné QSO odráta vyhodnocovateľ desaťnásobok bodov, ktoré malo toto QSO priniesť
3. QSO súčasne na dvoch rôznych pásmach (crossband) neplatia
Tagebücher: 1. Osobitne pre každé pásmo s vlastným číslovaním strán
2. V hlavičke súťažných denníkov musia byť nasledujúce údaje : Marke, Zone, a číslo strany x z celkového poctu n.
3. Na každej strane má byť najmenej 40 QSO s nasledujúcim označením stĺpikov: Datum, Čas GMT, značka urobenej stanice, RST, odoslaný súťažný kód, prijatý kód, nový Lokátor, nový Prefix, body za QSO. Nevyplnené miesta v stĺpiku RST sa budú považovať za report 599.
4. Denníky s použitých pásiem, ktoré účastník nemieni predložiť ako súčasť súťažného denníka sa budú považovať za kontrolný denník. Tieto denníky označte “Logbuch”.
5. Vzorky súťažných denníkov a titulných strán lebo anglickú verziu súťažných podmienok si môžete vyžiadať od vyhodnocovateľa (Radioclub OM3KFV, Poštový priečinok č.3, 038 61 VRÚTKY ). K žiadosti priložte obálku so svojou spätnou adresou. Môžete tiež použiť svoj formulár denníka s potrebnými údajmi (vid paragraf 2 ein 3).

Titulná strana má obsahovať nasledujúce podrobnosti: Názov preteku, dátum. Počet platných QSO, bodov a násobičov na každom pásme. Endergebnis, meno operátora, adresa a značka stanice. Výkonová kategória, pásmová kategória. IARU lokátor, výstupný výkon TXu, opis zariadenia a ANT, a podpísané čestné prehlásenie. Adresa pre zaslanie súťažných denníkov: Radioclub OM3KFV, poštový priečinok č.3, 038 61 VRÚTKY. Denníky elektronickou poštou v textovom formáte na om3kfv@zoznam.sk .

Preteku sa môžu zúčastniť aj poslucháči podľa obvyklých podmienok.

Denníky treba odoslať do 30.dníi po preteku. Obálku označtePretek JS”. Pre zahraničie prezentujeme tento pretek akoLow Power Spring Sprint”. SS testen.

Auswertung: *Za porušenie pravidiel a ducha preteku môže vyhodnocovacia komisia odrátať body alebo diskvalifikovať účastníka preteku. Rozhodnutie komisie je konečné.
*Stanica môže predložiť súťažný denník len za jednu kombináciu výkon/pásmo.
Diplome: Prvé tri stanice v každej kategórii výkon/pásmo
falsch berechnete Entfernungen: Každá stanica s najväčším počtom bodov v každej kategórii výkon/pásmo, ktorá dosiahla minimálny počet bodov potrebný pre danú kategóriu.

Alex OM6SA

0 0 Stimmen
Artikelbewertung
Aufstellen
Benachrichtigungen einstellen
Gast
0 Kommentare
Feedback eingefügt
Alle Kommentare anzeigen
0
Wir freuen uns über Ihre Kommentare, Bitte, Kommentar!x