Jamboree en el aire 2020

Deti pri rádiostanici
Deti pri rádiostanici

A pesar de muchas limitaciones, que trae el COVID-19, asi que Jamboree en el aire (QUIÉN) tendrá lugar el 16 de octubre 00.00 lanzar – 18.octubre 23.59 lanzar. Jamboree on the Air je podujatie, počas ktorého skauti a skautky z celého sveta spoločne nadväzujú spojenie pomocou rádioamatérskych staníc, rozprávajú sa o svojich skautských zážitkoch, vymieňajú si pozdravy a adresy. JOTA sa prvý krát uskutočnila v roku 1958 a vďaka nemu sa odvtedy už mnoho mladých dozvedelo viac o skautingu v iných krajinách. Veľa priateľstiev vzniknutých na JOTA pokračovalo písaním si i po jeho skončení. Do JOTA sa môžu skauti zapojiť prostredníctvom staníc, ktoré môžu obsluhovať rádioamatéri s vysielacou licenciou.

Vysielať môžu na rôznych rádioamatérskych frekvenciách, ale najčastejšie sú to tieto:

JOTA frekvencie
JOTA frekvencie