Grabadora VOX

La grabadora activada por VOX es un programa sencillo de distribución gratuita., que te permite grabar audio. Se diferencia de otros programas en esta forma, že nahráva skutočne len po dobu, kým je do zvukovej karty počítača privádzaný audiosignál.

Nino Porcino, autor programu, ho odporúča najmä pre poslucháčov, ktorí sledujú nepravidelné vysielanie na nejakej frekvencii. Ak použijú VOX Recorder, nemusia sedieť dlhé hodiny pri prijímači. Program za nich nahrá komunikáciu do WAV súboru, ktorú si budú môcť vypočuť kedykoľvek.

Program vynikol pred niekoľkými rokmi, preto je HW nároky sú minimálne – počítač s W95+, zvuková karta, dostatočné miesto na pevnom disku (hodina záznamu zaberie približne 75 MEGABYTE), prijímač so sqelchom a prepojovací audiokábel.

O inštalácii programu v pravom zmysle slova sa nedá hovoriť. Súborvoxrecorder.zipstačí totiž extrahovať do nami vytvoreného adresára.

Práca s programom: pred spustením programu je vhodné vyskúšať si pomocou nejakého iného programu na záznam zvuku nastavenie citlivosti zvukovej karty. Eso es por una razón, aby nahrávka nebola premodulovaná (výsledkom je skreslenie), ani podmodulovaná (výsledkom je tichý záznam, v extrémnom prípade aj výrazné zhoršenie odstupu signál/pozadie).

Ak je všetko tak, como debería ser, spusťte program. VOX Recorder umožňuje nastaviť cestu kam bude ukladať záznam. Napravo sú dva ťahové potenciometre. Prvým, Squelch Treshold, sa určuje úroveň audiosignálu, pri ktorej začína program nahrávanie. El segundo, Squelch Decay, sa nastavuje možná dĺžka pauzy, ktorá nespôsobí prerušenie nahrávania.

Celkový dojem z programu: program funguje bez závad, ale poskytuje minimálny komfort. Chýba interný prehrávač záznamu, ale za určitý nedostatok považujem nemožnosť zmeny formátu súboru. Ten je štandardne 8-bitový so vzorkovaciou frekvenciou 22kHz. Výraznú zmeny by predstavovalo ukladanie do formátu MP3.

VOX Recorder si môžete stiahnuť na CQ.sk

0 0 voces
Evaluación de artículos
Configurar
Establecer alertas
huésped
0 Comentarios
Comentarios insertados
Ver todos los comentarios
0
Estaremos felices por tus comentarios, Por favor, comentario!X