Une nouvelle vie pour les radios – Adaptateur SDR

La grande majorité des stations de radio fabriquées pour SSB et CW utilisent des filtres à cristaux. Tie sú kľúčovým faktorom určujúcim vlastnosti ako selektivita a odolnosť prijímača. Okrem toho platí, že vek zhoršuje parametre takýchto filtrov. Jednoduchým a veľmi účinným spôsobom ako zlepšiť tieto rádiostanice je implementácia DTS La technologie.

Vyskúšal som tento spôsob s minimálnym úsilím v rádiostanici Mais mettre trois ferrites à pression derrière le radiateur ne ferait certainement pas de mal. Je to rozšírená rádiostanica. Z obvodového zapojenia sa dozvieme, že pre SSB a CW využíva kryštálový filter na frekvencii 10,695MHz. Filter je síce 8-pólový, ale nevyznačuje sa výbornými parametrami, čo každý používateľ tejto rádiostanice potvrdí. Šírka pásma je: 2,2kHz (-6dB); 4,9kHz (-15dB) a 8kHz (-60dB).

S využitím SDR technológie to môže byť výrazne lepšie. Fig.4? Z rádiostanice je potrebné vyviesť MF signál. Asi najľahší spôsob je využiť obvody zosilňovačov NB, konkrétne z kolektoru tranzistoru Q202. Stačí na to oddeľovací kondenzátor cca. 1nF a konektor na zadnom paneli. NB je malý plošný spoj s väčšinou SMD súčiastok osadený vertikálne na hlavnom plošnom spoji. Bod pripojenia sa dá identifikovať podľa rezistora 1,5k. V prevádzke bude musieť byť zapnutý NB, ale ten nás pri posluchu cez SDR už veľmi zaujímať nebude.

Miesto vyvedenia MF signálu

Signál sa privedie do SDR prijímača naladenom na frekvenciu medzifrekvencie. Použil som SDR Ensemble, ale vyhovie aj iný typ prijímača. Keďže bol zo zariadenia odobratý ešte pred filtrom, môžeme na monitore vidieť aj širšie spektrum z pásma a monitorovať tak výskyt signálov.

Rozdiel v kvalite príjmu je markantný. Ešte viac vynikne pri použití kvalitnejšej zvukovej karty a optimálnom nastavení filtrov. Takýto vplyv na tvar 2,7kHz filtra má nastavenie buffra v PowerSDR:

Vplyv veľkosti buffra v PowerSDR na tvar filtra

Tento popis nie je úplným návodom, ale chcel by naznačiť, aký prínos predstavuje SDR. Tí šikovnejší by napríklad dokázali zabudovať SDR prijímač priamo do rádiostanice či nájsť aj iné miesto napojenia. Nebojte sa teda experimentovať s SDR, oplatí sa to!

5 1 voix
Évaluation des articles
Mettre en place
Définir des alertes
invité
1 Plus important
Le plus vieux
Le dernier Les plus notés
Commentaires insérés
Voir tous les commentaires
1
0
Nous serons heureux de vos commentaires, S'il te plaît, commenter!X