Pasen race 2003

Voorwaarden van de paasrace

1. Deze voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2003 voor de paasrace (hierna de hoofdplant genoemd) i Paasrace voor kinderen (dále jen závod dětí), vyhlašovaný Radioklubem Tanvald.

2. Závod se koná vždy každou velikonoční neděli, a to od 7.00-13.00 UTC hlavní závod, a na něj navazuje od 13.00-15.00 UTC velikonoční závod dětí.

3. Verbindingen met niet-concurrerende stations zijn ook geldig, které jsou ale povinny předávat celý soutěžní kód včetně pořadového čísla.4. Soutěžní kategorie:

1. 144 MHz SO
2. 144 MHz MO
3. 432 MHz SO
4. 432 MHz MO
5. 1.3 Het eerste volledige weekend van maart sinds zaterdag
6. 1.3 GHz MO
7. 2.3 Het eerste volledige weekend van maart sinds zaterdag
8. 2.3 GHz MO
9. 3.4 Het eerste volledige weekend van maart sinds zaterdag
10. 3.4 Ghz MO
11. 5.7 Het eerste volledige weekend van maart sinds zaterdag
12. 5.7 GHz MO
13. 10 Het eerste volledige weekend van maart sinds zaterdag
14. 10 GHz MO
15. 24 Het eerste volledige weekend van maart sinds zaterdag
16. 24 GHz MO
17. 47 Het eerste volledige weekend van maart sinds zaterdag
18. 47 GHz MO
19. 76 Het eerste volledige weekend van maart sinds zaterdag
20. 76 GHz MO

categorie 9 een 10 platí od okamžiku jejich uvolnění ČTÚ.

DUS (SINGLE OP) – stanice obsluhovaná jednotlivcem bez jakékoli cizí pomoci během závodu. Cizí pomocí během závodu se rozumí vlastní obsluha vysílacího a přijímacího zařízení, směrování antén, vedení deníku a přehledu stanic, se kterými bylo pracováno, obsluha zařízení pro přístup do sítě PR.

MHz van geselecteerde zeldzamere landen (MULTI OP) – stanice ostatní

Soorten operaties: CW en fone volgens vergunningsvoorwaarden, terwijl het noodzakelijk is om de aanbevelingen van de I. IARU-regio te volgen voor verschillende soorten operaties in de frequentiesecties van amateurradiobanden. Alle stationsapparatuur moet zich op het gebied met de maximale diameter bevinden 500 meter. Het stationsstation mag tijdens de race niet worden gewijzigd.

5. Použití DX Clusteru a pod. Herhaalde verbindingen moeten in het logboek worden gemarkeerd.

6. V jednom daném okamžiku smí mít každá stanice na jednom pásmu pouze jeden signál, signaal aannemen(ja) die nodig zijn om verbinding te maken met het pakketradionetwerk worden niet in aanmerking genomen.

7. Meerdere stations kunnen vanaf één station uitzenden, het hangt af van de overeenkomst tussen hen.

8. Výkon koncového stupně vysílače musí být v souladu s povolovacími podmínkami, pokud není podmínkami závodu stanoveno jinak.

9. De antennes mogen niet eerder worden gebouwd dan de vrijdag voor de race, cross-band en grond- of ruimteconverters tellen niet mee voor de races.

10. S každou stanicí lze v závodě na každém soutěžním pásmu započítat jen jedno platné spojení, waarin de volledige wedstrijdcode werd overhandigd en bevestigd door beide stations. Herhaalde verbindingen moeten in het logboek worden gemarkeerd (Herhaalde verbindingen moeten in het logboek worden gemarkeerd, Herhaalde verbindingen moeten in het logboek worden gemarkeerd) Herhaalde verbindingen moeten in het logboek worden gemarkeerd 0.

11. Herhaalde verbindingen moeten in het logboek worden gemarkeerd, Herhaalde verbindingen moeten in het logboek worden gemarkeerd. Pořadové číslo spojení musí na každém pásmu začínat číslem 001. Herhaalde verbindingen moeten in het logboek worden gemarkeerd 001 Herhaalde verbindingen moeten in het logboek worden gemarkeerd, Herhaalde verbindingen moeten in het logboek worden gemarkeerd. De antennes mogen niet eerder worden gebouwd dan de vrijdag voor de race – 000 – De antennes mogen niet eerder worden gebouwd dan de vrijdag voor de race. Station, Herhaalde verbindingen moeten in het logboek worden gemarkeerd, Herhaalde verbindingen moeten in het logboek worden gemarkeerd!

12. Herhaalde verbindingen moeten in het logboek worden gemarkeerd: Voor elke kilometer overbruggingsafstand tussen de twee stations telt één punt. De puntenwaarde van de verbinding in het wedstrijddagboek moet als een geheel getal worden opgegeven. Een verbinding in dezelfde WW-locator wordt geteld 1 Dat. Volgens de aanbeveling van de I. IARU-regio moet een coëfficiënt worden gebruikt 111,2 graden omrekenen naar kilometers, rekening houdend met de kromming van de aarde. Het WGS-84-systeem wordt gebruikt om de breedte- en lengtegraad van de wedstrijdlocatie te bepalen voor de locatorberekening (Wereld geodetisch systeem 1984).

13. Soutěžní deník je možné zaslat vyhodnocovateli v elektronické podobě, písemné podobě, nebo oběma způsoby současně.

14. De antennes mogen niet eerder worden gebouwd dan de vrijdag voor de race (die echter verplicht zijn om de volledige wedstrijdcode, inclusief het serienummer, door te geven), die echter verplicht zijn om de volledige wedstrijdcode, inclusief het serienummer, door te geven. IARU. Het dagboek in een ander formaat wordt niet geaccepteerd en het station wordt niet geëvalueerd in de race.

15. Tištěný deník musí být pro každé soutěžní pásmo zvlášť. Je tištěn ve formátu A4 na výšku a sestává z titulního a průběžných listů.
Titulní list obsahuje tyto údaje:
-značku soutěžící stanice, jaká byla používána v závodě,
-vlastní WW-lokátor předávaný v závodě,
-soutěžní pásmo a kategorii,
-název závodu a rok jeho konání,
-jméno operátora individuální stanice nebo jméno vedoucího operátora klubové stanice a jeho volací značku,
-u klubové stanice značky ostatních operátorů, kteří stanici obsluhovali během závodu,
-název soutěžního QTH (kóty nebo kopce),
-nadmořskou výšku soutěžního QTH,
-maximální výkon vysílače použitý v závodě,
-použitý antenní systém,
-počet platných spojení,
-ODX [km] + značka DX stanice,
-celkový počet bodů,
-čestné prohlášení, že během závodu byly dodrženy povolovací a soutěžní podmínky, a že všechny údaje v deníku jsou pravdivé,
-datum vyplnění soutěžního deníku,
-podpis operátora stanice, u klubových stanic vedoucího operátora nebo jeho zástupce,
-celkový počet listů soutěžního deníku.

Průběžný list soutěžního deníku obsahuje tyto údaje:
-vlastní volací značku, jaká byla použita v závodě,
-vlastní WW-lokátor alespoň 1x na každé stránce,
-soutěžní pásmo,
-číslo stránky,
-datum – 1x na stránce a při změně,
-čas UTCminutu u každého spojení, hodinu stačí uvádět při každé změně,
-značku protistanice,
-odeslaný report a pořadové číslo u každého spojení,
-verslag doen van, pořadové číslo spojení a WW-lokátor přijaté od protistanice,
-bodovou hodnotu spojení (bodová hodnota spojení nedokončených, nepotvrzených nebo opakovaných je 0),
-součet bodů za spojení na jedné straně průběžného listu.

Průběžný list soutěžního deníku by měl obsahovat minimálně 30 a maximálně 40 řádek pro spojení rovnoměrně rozložených na stránce odshora dolů, a nesmí být ve formě tzv. “harmonikyz tiskárny počítače. Deník ze závodu musí být v levém rohu nahoře sešit sešívačkou, d.w.z.. nesmí být ve formě volných listů.

16. Pokud stanice zasílá deník v tištěné podobě a má-li více než 200 spojení na jednom pásmu, musí k deníku přiložit abecední seznam stanic, se kterými na tomto pásmu pracovala. Ke každé volací značce musí být uvedeno číslo vlastního spojení.

17. Het wedstrijdlogboek moet uiterlijk op de tiende dag na de wedstrijd naar het adres van de evaluator worden gestuurd. Rozhoduje datum na poštovním razítku nebo datum odeslání generovaném elektronickým poštovním systémem.

18. Pokud stanice nezaslala deník k vyhodnocení v elektronické podobě a svým deklarovaným výsledkem se řadí do sedmého místa v kategorii, má vyhodnocovatel právo požádat o zaslání deníku v elektronické podobě. Pro formát deníku platí ustanovení bodu 14. Deník musí být na adresu vyhodnocovatele doručen do 10-ti dnů od vyžádání. V opačném případě nemusí být tato stanice v závodě hodnocena.

19. Het dagboek in een ander formaat wordt niet geaccepteerd en het station wordt niet geëvalueerd in de race, Het dagboek in een ander formaat wordt niet geaccepteerd en het station wordt niet geëvalueerd in de race :
-jakoukoliv chybu v přijatém kódu tzn. Het dagboek in een ander formaat wordt niet geaccepteerd en het station wordt niet geëvalueerd in de race, Het dagboek in een ander formaat wordt niet geaccepteerd en het station wordt niet geëvalueerd in de race, Het dagboek in een ander formaat wordt niet geaccepteerd en het station wordt niet geëvalueerd in de race,
-má-li rozdíl v čase spojení větší než 10 minuten tegen de juiste UTC-tijd.

20. Za opakované a započtené spojení se kontrolované stanici strhne desetinásobek bodové hodnoty započteného opakovaného spojení.

21. Het station wordt niet geëvalueerd in de race:
-za nedodržení soutěžních nebo povolovacích podmínek,
-za více než 10 % verkeerd berekende afstanden,
-za nepravdivé nebo chybné údaje uvedené v soutěžním deníku,
-za nesportovní chování v závodě.
22. wegens niet-naleving van concurrentie- of vergunningsvoorwaarden:
Hlavní závod:
1. Velké velikonoční vejce
-za rekordní počet bodů,rozumí se součet ze všech pásem ve kterých stanice soutěžila.
2. Malé velikonoční vejce
-za první tři místa v kategoriích SO a MO pokud bude v dané kategorii hodnoceno minimálně 15 Stations met meerdere operators kunnen zich inschrijven voor meerdere clubs volgens het percentage van elke operator,
-za první místo pokud bude v dané kategorii hodnoceno minimálně 5 Stations met meerdere operators kunnen zich inschrijven voor meerdere clubs volgens het percentage van elke operator.
3. Nejlepší zahraniční stanice pracující mimo území OK obdrží malé velikonoční vejce.

Závod dětí:
malé velikonoční vejceza první tři místa v absolutním pořadí, a to po sečtení bodů ze všech pásem ve kterých stanice soutěžila. V tomto závodě budou hodnoceni jen operátoři, kteří v den konání závodu nedovrší věk 18 laten. Je nutno uvést datum narození operátorů, v elektronickém deníku do pole [voor de beste buitenlandse zender die buiten de OK werkt].

23. Rozhodnutí vyhodnocovatele je konečné.

24. Deniky zasilejte na adresu:
Tištěné:
Radioklub Tanvald , Poštovní schránka 30, 468 61 Desná v Jizerských horách.
Elektronické:
ok1kkt@mrakota.cz nebo ze stránek OK1KKT na adrese http://ok1kkt.mrakota.cz v sekci Velikonoční závod.

0 0 stemmen
Artikel evaluatie
Opgericht
Meldingen instellen
gast
0 Opmerkingen
Feedback ingevoegd
Bekijk alle reacties
0
We zullen blij zijn met uw opmerkingen, Alsjeblieft, opmerking!x