Výkonový zosilňovač s uzemnenou mriežkou

Výkonuchtivých amatérov neminie otázka: s elektrónkou alebo s tranzistorom? Tranzistorové zosilňovače väčších výkonov sú pre našinca nedostupné najmä z cenového hľadiska. Najlacnejšie nie sú ani nutné feritové materiály. A tak voľba často padne na PA s elektrónkou.

V literatúre aj na Internete nájdete nepreberné množstvo návodov, líšiacich sa v malých detailoch. V podstate sú to všetko zosilňovače s budením do prvej mriežky alebo do katódy. O výhodách ale aj nevýhodách je zapojenia s uzemnenou mriežkou a budení do katódy je tento článok.
Už v predošlom článku venovanom problematike PA som spomenul náročnosť na rôzne napätia elektrónkových PA budených do g1. Ak máte šťastie a elektrónka umožňuje použiť zapojenie s uzemnenými mriežkami Vám budú stačiť len tri napätia: anódové, žeraviace a pomocné (pre relé a pod.). Blokovanie pri príjme je možné vyriešiť práve pomocou Zenerových diód.

PA v tomto zapojení sa vyznačuje jednoduchosťou zapojenia, vysokou linearitou a stabilitou. Dosahuje taktiež vyššiu účinnosť, pretože budiaci výkon sa pripočítava k výstupnému. Vstupná impedancia je nepriamo závislá na strmosti elektrónky a pohybuje sa v desiatkach ohmov. Zdanlivou nevýhodou je nižšie zosilnenie, ale to zvyčajne nie je problém, pretože TCVR poskytuje dostatočný výkon.

Nie každá elektrónka je vhodná pre tento typ zapojenia. Často používané GU50 majú problémy s veľkými mriežkovými prúdmi. Vhodnejšie je g2 neuzemňovať, ale priviesť na ne predpätie asi 20 – 50V. Takto sa zvýši kľudový prúd a linearita. Vhodné elektrónky sú napríklad: 811, GU72, 3-500Z, 3CX800, 3CX1200.

Dôležitou súčasťou PA s budením do katódy je tlmivka v žeravení. Systém katóda – žeraviace vlákno totiž predstavuje kapacitu, ktorá je paralelne pripojená k vstupu zosilňovača. Je to bohužiaľ kapacita nestabilná a preto je nutné pri konštrukcii najmä v oblasti VKV s tým počítať. Tlmivku vinieme bifilárne drôtom s dostatočným prierezom ako vzduchovú alebo na vhodnú kostričku. Môžeme použiť aj vhodný feritový materiál, ale je pomerne obtiažne vinúť tlmivku tuhým drôtom na toroid. Vhodné je tiež použiť dvojicu blokovacích kondenzátorov.

Značná jednoduchosť zapojenia by mohla byť inšpiráciou pri stavbe nového PA. Mojím cieľom nebolo poskytnúť konkrétny návod na PA (aj tak sa dá povedať, že každý amatérsky PA je svojím spôsobom originál), ale ukázať ako je možné vytvoriť elektrónkový PA s maximálnou jednoduchosťou.

Pridaj komentár