SSB-Liga 2020

Veranstalter: VRK-Rennen
Ereigniszeit: Der erste Samstag im Monat, 07.00-09.00 Ortszeit in Tschechien und der Slowakei.
Betriebsart: Pouze spojení 2xSSB
Zone: 80 m. Využití kmitočtů musí být v souladu s kmitočtovou tabulkou IARU REGION 1 HF BAND PLAN a místními předpisy pro telekomunikace a amatérskou radiokomunikační službu.
Je na každém účastníkovi SSBL, na jeho úvaze a cti, zda bude vysílat na kmitočtech vymezených jiným druhům provozu než je SSB závodní provoz, z.B. na kmitočtech 3600-3620 kHz určených dle IARU REGION 1 HF BAND PLAN pro digitální druhy provozu; nebo zda bude používat QRO na volacím kmitočtu QRP (3690 kHz) a v jeho bezprostředním okolí.
Kategorie:
  • QRP – příkon max. 10W/5W výkon
  • QRO – výkon podle op. třídy (doporučen 100W)
  • SWL – Posluchači mohou každou stanici započítat jen jednou. Zaznamenané spojení je platné, pokud je přijata značka stanice, Wettbewerbscode und Stationskennzeichen gesendet. Wenn also beide übertragenen Codes aufgezeichnet werden, jde o dva samostatné záznamy a počítají se za dva body. Odposlechem jednoho kompletního spojení lze tedy získat maximálně 2 Körper a 2 Multiplikatoren. Počet výskytu stejné call jako protistanice není omezen.
Anruf: Fordern Sie die SSB-Liga heraus
Übertragener Code: RS a okresní znak (příklad: 59 Mlada Boleslav)
Wertung: Für ein komplettes QSO 1 das, neúplné se nepočítá. QSO se stanicemi mimo uzemí OK/OM se nepočítá.
Multiplikatoren: Okresní znaky včetně vlastního (vlastní okres platí také jako násobič i pokud jej stanice nezíská od jiného účastníka závodu)
Tagebücher: Pro kategorie QRP a QRO je od ročníku 2017 povinné zaslat deník ve formátu Cabrillo. Deník se zasílá přes Website der Pflanze nejpozději v pátek po závodě. Uznávají se pouze spojení oboustranně kompletní a správná. Summe der Punkte aus allen Bändern x Summe der DXCC-Länder aus allen Bändern, které neposlaly log, se započítávají, pouze pokud se objevily v denících nejméně 3x.
Kategorie SWL zasílá jen hlášení s uvedeným výsledkem.
Ergebnis: Prostý součin bodů a násobičů po vyhodnocení. U kategoris SWL si pořadatel může vyžádat deník ke kontrole, jeho rozhodnutí je konečné. Z měsíčních výsledků bude sestaven přehled celoroční aktivity. Do celoročního výsledku se započítává pouze deset nejlepších měsíčních výsledků.

SSB Ligu je možné poňať aj štatisticky, ako to spravil kedysi Števo OM7KW https://om7kw.cq.sk/ssb-liga-pozvanka-a-statistiky/. Pre tieto preteky je možné využiť viacero denníkov, napríklad obľúbený N1MM (N1MM+) alebo podľa návodu ssbliga.nagano.cz/uloziste

Feder: http://ssbliga.nagano.cz/prop.php

0 0 Stimmen
Artikelbewertung
Aufstellen
Benachrichtigungen einstellen
Gast
0 Kommentare
Feedback eingefügt
Alle Kommentare anzeigen
0
Wir freuen uns über Ihre Kommentare, Bitte, Kommentar!x