CQ World Wide 160-Meter Contest

This weekend, exactly 24.-26.January 2014 The CQ World Wide 160-Meter Contest takes place from 22.00UT to 22.00UT. Fonický CQ World Wide 160-Meter Contest bude 22.-24.februára 2013.

Najdôležitejšie body propozícií CQ World Wide 160-Meter Contest:

  • Zone: 160m, v ITU regióne 1 je to najviac 1810-2000kHz, za predpokladu, že národné povoľovacie podmienky nestanovujú iný rozsah
  • Mode: januárový contest CW, februárový SSB
  • Duration of operation: single operátor max. 30h, multi max.40h prevádzky
  • Competition code: RS(T) + US stanice skratku štátu/VE stanice skratku provincie a DX stanice číslo CQ zóny
  • Multipliers: US štáty, VE provincie, DXCC a WAE zeme: IT, GM (Shetland Is.), JW (Bear Is.), TA1 (európska časť Turecka), 4U1VIC, Z6 Kosovo

Denníky vo formáte Cabrillo posielajte najneskôr 5 dní po preteku <160CW@kkn.net> za CW a <160SSB@kkn.net> za SSB. Alternatívne je možné zaslať log aj poštou.

You can find the full text of the competition conditions at: http://www.cq160.com/rules.htm

0 0 voices
Article evaluation
Set up
Set alerts
guest
0 Comments
Feedback inserted
View all comments
0
We will be happy for your comments, Please, comment!x