HamRadio Deluxe and elimination of the Doppler effect

Satellite operation is difficult to control. Kto chce plne využiť potenciál satelitného transpondéra a mať výborný signál na uplinku aj downlinku potrebuje stíhať:

 • otáčať antény v azimute
 • otáčať antény v elevácii
 • ladiť RX (TX) na downlinku
 • ladiť TX (RX) na uplinku
 • robiť spojenie
 • zapísať spojenie

Pri LEO FM satelitoch ako sú SO-50 a AO-51 je uplink v pásme 2m a Dopplerov efekt je menší ako na 70cm, takže väčšinou postačí vysielač nastaviť na frekvenciu uplinku. Doppler na downlinku v pásme 70cm je však trikrát tak veľký ako v pásme 2m a aj keď FM modulácia je zrozumiteľná aj pri menšom rozladení, ladeniu na 70cm sa nevyhneme. Ak však nemáme zariadenie pripojené k počítaču s programom HamRadio Deluxe.
Dopplerov efekt je vypočítateľný, čo využíva HamRadio Deluxe vo funkcii Satellite Tracking. Ako teda túto funkcii využiť?

 • Do súboru „amateur.txt“ v podadresári Satellites vložíme aktuálne Kepleriánske údaje
 • Prepojíme zariadenie s počítačom CAT káblom
 • Po spustení HamRadio Deluxe vyberieme výrobcu, radio, COM port a prenosovú rýchlosť. Ak máme CAT napájaný z COM portu, vyberieme aj výstup, z ktorého sa odoberá napájacie napätie (DTR alebo RTS). Samozrejme zariadenie musí byť zapnuté a CAT nakonfigurované
 • Správne prepojenie sa prejaví načítaním ovládacej obrazovky, kde svieti frekvencia. Ak sa to nepodarilo, skontrolujte nastavenia, prípadne CAT kábel
 • Teraz ťukneme na ikonu Satellites v hornom menu, čím sa otvorí podokno
 • Zo zoznamu satelitov si vyberieme tie, o ktoré máme záujem
 • Ťukneme na zložku Observer a zadáme svoju pozíciu, potvrdíme Add
 • Ťukneme na zložku Ground Control. Zvolíme satelit a mód. VFO zaškrtneme RX a do políčka Satellite napíšeme downlink frekvenciu. Napravo pod názvom zariadenia vidíme frekvenciu prepočítanú o Dopplerov posun frekvencie. Tá sa samozrejme s pohybom satelitu mení

Takto vyzerá skrátený plán ladenia počas obletu AO-51:

 AO-51 TX: ____.___.___ RX: _435.300.000 Date / time        Azim  Elev Receive    Transmit --------------------------------------------------------------- Sat 02-Dec-2006 16:56:00 76.6  -1.1 435.305.386  0      Sat 02-Dec-2006 16:56:30 73.1  -0.2 435.304.883  0      Sat 02-Dec-2006 16:57:00 69.3  0.7 435.304.323  0      Sat 02-Dec-2006 16:57:30 65.2  1.5 435.303.704  0      Sat 02-Dec-2006 16:58:00 61.0  2.1 435.303.031  0      Sat 02-Dec-2006 16:58:30 56.5  2.7 435.302.308  0      Sat 02-Dec-2006 16:59:00 51.9  3.1 435.301.545  0      Sat 02-Dec-2006 16:59:30 47.1  3.3 435.300.752  0      Sat 02-Dec-2006 17:00:00 42.3  3.4 435.299.945  0      Sat 02-Dec-2006 17:00:30 37.5  3.3 435.299.138  0      Sat 02-Dec-2006 17:01:00 32.8  3.1 435.298.348  0      Sat 02-Dec-2006 17:01:30 28.2  2.7 435.297.587  0      Sat 02-Dec-2006 17:02:00 23.7  2.1 435.296.868  0      Sat 02-Dec-2006 17:02:30 19.5  1.5 435.296.199  0      Sat 02-Dec-2006 17:03:00 15.5  0.7 435.295.585  0      Sat 02-Dec-2006 17:03:30 11.7  -0.2 435.295.028  0      Sat 02-Dec-2006 17:04:00 8.2  -1.1 435.294.529  0

 

Satellite Tracking HamRadio Deluxe

Popísaným spôsobom sa opäť trocha redukuje počet „potrebných rúk“ – satelitný operátori vedia o čom to je, HI. The description itself, what Ham Radio Deluxe offers would suffice for several articles. But what will I write, try it for yourself. Program HamRadio Deluxe nájdete na stránke .: YOUR .:

0 0 voices
Article evaluation
Set up
Set alerts
guest
0 Comments
Feedback inserted
View all comments
0
We will be happy for your comments, Please, comment!x
()
x