PRETEK SNP 2015

The race is held annually in honor of the anniversary of the Slovak National Uprising. Connections between OM and OK stations are established, ako aj so Slovákmi a Čechmi ktorí sú v zahraničí. The race is announced for individuals, club stations can only be operated by one operator. The organizer of the race is the Vrútky radio club, OM3KFV. Slovaks and Czechs abroad give the postal code and district code of the place where they come from in the competition code.

Postcode ( zip code ) You can find out your QTH at the nearest post office if you don't know it yet or if you are broadcasting / p.

 • Date : Tretia nedeľa v auguste, t.j. 16.augusta 2015

 

 • Stages : Dve hodinové etapy, prvá od 06.00 do 06.59 a druhá od 07.00 do 07.59 local time.

 

 • Operation: CW, SSB

 

 • Zone : 3520-3560 KHz CW a 3700-3770 more than 1W to

 

 • Categories :
  He's in the race 6 kategórií: A1- QRO,CW A2- QRO,SSB A3- QRO,MIX B1- QRP,CW B2- QRP,SSB B3- QRP,MIX
  Výkon QRO je podľa povoľovacích podmienok, QRP maximálne 10W príkonu alebo 5W výkonu. Listeners (category P) sa tiež môžu zúčastniť podľa bežných podmienok.

 

 • Competition code :
  In the first stage: RST (RS), číslo QSO od 001, poštové smerové číslo QTH a počiatočné písmená mena a priezviska operátora. e.g.. 579 001 03861 JM (Jožko Motyčka z Vrútok)
  In the second stage: RST (RS), číslo QSO (ktoré pokračuje z prvej etapy), okresný znak a posledné dve číslice ročníka operátora napr. 559 037 MAR 43 (Martin period, ročník operátora 1943). Ženy operátorky môžu dávať namiesto kódu ročníka kód “00”.
  Stanice pracujúce /p v poľných podmienkach dávajú PSČ najbližšej obce alebo osady.

 

 • Scoring: 5 points for QSO with OM, OK, Slováci a Češi v zahraničí.

 

 • Multipliers: Každé nové PSČ a každý nový okresný znak

 

 • The result: Súčet QSO bodov z obidvoch etáp sa vynásobí súčtom násobičov z obidvoch etáp.
  V kategóriách A3 a B3 sa môžu v každej etape nadviazať s tou istou stanicou 2 which can be linked with AirScout and operability, one for CW and one for SSB. Časový rozdiel medzi takýmito QSO však musí byť aspoň 5 minutes. Every such connection has value 5 points. Násobiče sa však rátajú len raz v každej etape bez ohľadu na spôsob vysielania (CW,SSB)

 

 • Diaries: Na predpísaných tlačivách odoslať do 30 dní po preteku na: Radio club OM3KFV, pošt.priečinok č.3, 038 61 SCREWS. Vzor denníka a titulnej strany si môžete vyžiadať na horeuvedenej adrese (priložte obálku so známkou) alebo si ich stiahnuť z internetovej tabule SZR alebo OM3KFV. Stále sa opakujúce vlastné vysielané kódy stačí v denníku zapísať len raz do prvého riadku na každej strane. Môžete poslať aj počítačom vytvorené denníky a titulné strany. Ak však tieto budú po prenose cez Internet zdeformované alebo ťažko čitateľ- , budeme ich považovať za denníky pre kontrolu. Adresa pre elektronickú poštu v textovom formáte : <om3kfv@zoznam.sk>

 

 • Evaluation: V časopise Rádiožurnál a na medzinárodnej počítačovej sieti < hamradio.sk >a
  Stanice vysielajúce v poľných podmienkach /p budú vyhodnotené osobitne keď ich bude najmenej 5. Na titulnej strane denníka však musia uviesť ich poľné QTH.

 

 • Diplomas: Všetci účastníci preteku ktorí pošlú súťažný denník na vyhodnotenie.

 

 • Prices: Trofej SNP. The total score is determined according to the principle (depends on the minimum number 5 participants)
  Pokiaľ nie je uvedené inak, platia všeobecné podmienky pre KV preteky.

Okresné znaky OM staníc: BAA BAB BAC BAD BAN BB BRE BST BYT CAD DET DKU DST GAL GLO HLO HUM ILA KEA KEB KEC KED KEOZ KNM KOM KRU LEV LMI LUC LVC MAL MED MIC MY PAM PI PIT PV PUC REV ROZ RSO RUZ SAB SAL SEA SEN SKA SLU SNI SNV SOB STR SVI TNC TOP TRE TRN TTE TVR VKR VTR ZAR ZIH ZIL ZMO ZVO ( 79 districts)

Okresné znaky OK1: WHAT – APJ BBE BBN BKD BKH BKO BMB BME BNY BPB BPV BPZ BRA CBU CCK CJH CPE CPI CPR CST CTA DCH DDO DKL DKV DPJ DPM DPS DRO DSO DTA ECH ECL EDE EJA ELI ELO ELT EMO ETE EUL FCR FHB FHK FJI FNA FPA FRK FSE FSV FTR FUO

Okresné znaky OK2: GBL GBM GBR GBV GHO GJI GKR GPR GTR GUH GVY GZL GZN GZS HBR HFM HKA HNJ HOL HOP HOS HPR HSU HVS

Alex OM6SA
25. VII. 2015

0 0 voices
Article evaluation
Set up
Set alerts
guest
0 Comments
Feedback inserted
View all comments
0
We will be happy for your comments, Please, comment!x
()
x