Holice 2009

VORSICHT VOR DEM TREFFPUNKT!!! 21-22. AUGUST 2009! DANN LETZTE LETZTE!!!!! WOCHENENDE

20. INTERNATIONALES TREFFEN VON RADIO-AMATEUREN 2009
Setkání udělil záštitu hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek,
starosta města Holic Mgr. Pavel Hladík,
JUDr. Miroslav Antl senátor parlamentu ČR,
a Český Radioklub.
Mediální spolupráce- Český rozhlas Pardubice

TREFFENMOTTO: Práce s mládeži a volnočasové aktivity

Stejně jako v jiných letech, tak i na letošním setkání radioamatérů, budete mít možnost vidět ukázky práce s mládeží. Představí se radiokluby, které s činností s dětmi a mládeží zabývají. Jeder, kdo bud mít zájem, se může na jejich stáncích zastavit a popovídat na témata spojená s činností pro děti a mládež, ale i pohovořit o tom, jak se připravit na získání koncese. d.h, že u stánků se mohou zastavit všichni, kteří uvažují o získání koncese. Rádi jim pomůžeme a poradíme.
Účast radioklubů na setkání finančně podpořil Dům dětí a mládeže Hradec Králové a Český radioklub.
Těšíme se na Vás.

Koordinátor mládežnických aktivit: Vojta OK1ZHV.

Zo stretnutia Holice 2005
Zo stretnutia Holice 2005

NÁPLŇ SETKÁNÍ

 • Odborné přednášky v klubovnách a ve velkém sále kulturního domu
 • Prezentace českých i zahraničních radioamatérských organizací
 • Amateurfunk-Verkaufsausstellung in der Sporthalle
 • Výstavky historické, vojenské, nebo jinak zajímavé spojovací techniky a elektronických budíků
 • Elektronika
 • Tradiční „bleší trh“ na prostranství (Parkplatz) neben dem Kulturhaus
 • Slavnostní předávání cen, diplomů a pohárů za radioamatérské a síbíčkářské aktivity a závody
 • Možnost potvrzení QSL lístků do DXCC na DXCC CHECK POINTu ve stánku ČRK
 • Treffen von Hobbyvereinen und Vereinen in den Vereinsheimen des Kulturhauses
 • Možnost vysílání na KV i VKV z přechodného vysílacího střediska OK1KHL
 • Internet pro veřejnost s možností připojení vlastního notebooku
 • Ukázka provozu vysílání na krátkých a velmi krátkých vlnách

RADIOAMATÉRSKÝ BLEŠÍ TRH

 • Místo pro trhy se nachází na prostranství (Parkplatz) neben dem Kulturhaus. Řidič zaplatí za auto, které jede na bleší trh, poplatek 150 Kč/den a obdrží parkovací kartu do prostoru vpravo od kulturního domu. Každý člen posádky si musí zakoupit vstupenku. Za auto s vlekem zaplatí poplatek za dvě parkovací místa, tedy 2×150 Kč/den.
 • Pro vyložení zboží u haly se vybere záloha 250 CZK, platí po dobu dvou hodiny, potom vozidlo odjede parkovat jinam.
 • Bleší trh pro prodejce v šatnách ve sportovní hale: stůl 120 Kč na den.
Verkauf beim Holice-Treffen
Verkauf beim Holice-Treffen

PRODEJNÍ TRHY

 • Stánky radioamatérských organizací a prodejní výstavy jsou umístěny ve sportovní hale (budova vpravo při příchodu od pošty).

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ

 • Doprava i parkování jsou vzhledem k velkému počtu účastníků regulovány. Do areálu je vjezd povolen pouze pro vozidla označená zvláštním povolením (pořadatelé, čestní hosté, prodejci) a vozidla, která jedou na místo pro bleší trh, po zaplacení poplatku. Parkování v okolí místa setkání je regulováno dopravním značením. Parkování bude možné také v okolí fotbalového stadionu. To zajišťuje SK Holice
 • Poplatek za parkování je 50 CZK, parkoviště je přístupné i hlídané během celého setkání nonstop.

VSTUPNÉ

 • Areál setkání je zpřístupněn za registrační poplatek 70 Kč za osobu na oba dva dny. Vstupné neplatí děti do 15 Lassen, invalidé po předložení průkazu a důchodci nad 70 let po předložení občanského průkazu.

PRODEJNÍ TRH VE SPORTOVNÍ HALE

 • Čtvrtek 20. August: von 12.00 tun 19.00 Wurf. je výstavní prostor otevřen jen pro vystavovatele.
 • Pátek 21. August: výstavní prostor otevřen pro veřejnost od 9 tun 18 Std, pro vystavovatele od 6 tun 18.30
 • Sobota 22. August: výstavní prostor otevřen pro veřejnost od 7 tun 17 Std, pro vystavovatele od 6 tun 18 h.

BLEŠÍ TRH NA PARKOVIŠTI

 • Pátek 21. August von 6 hodin otevřeno pro prodejce i veřejnost, von 18 Wurf. uzavřeno pro prodejce i veřejnost.
 • Sobota 22. August von 6 hodin otevřeno pro prodejce i veřejnost, von 18 hodin uzavřeno pro prodejce i veřejnost.

KULTURNÍ DŮM

  • Po oba dva dny tj. v pátek 21. srpna i v sobotu 22. srpna se KD otevírá pro veřejnost v 6 a zavírá se v 18 h.
  • V klubovně č. 7 se uskuteční v sobotu od 11:00 tun 13:00 hod přednáška Milana Barvíře, která se bude skládat ze dvou částí, které spolu zdánlivě nesouvisí ale logicky na sebe navazují. – APRS – mýty pověry a realitaZapojení radioamatérů při mimořádných událostech.
  • Ve vitrínách v 1. patře budou vystaveny vzácnějších a zajímavé světové diplomy a některé současné diplomy ČRK i s podmínkami pro jejích získání.
  • RADA SysOpu 9.00-11.00 klubovna č.7. Ing. František Janda, OK1HH.
  • Pátek i sobota: Průřezová výstavka za předcházející ročníky a dílna Coca Cola radio, 9.00-16.00 klubovna 1 ein 2
   Mirek Rehák OK1DII

Malý sál

  • Pátek- SETKÁNÍ BÝVALÝCH POŘADATELŮ SETKÁNÍ 15.00-16.00, Sveta OK1VEY
  • Sobota-DELTA KROUŽEK 10.00-11.00, Milan Skřivanec OK1JMS
  • Sobota- VETERÁN KLUB 11.00-13.00 výroční schůze

VELKÝ SÁL

  • Ve velkém sále se uskuteční předávání cen v CB soutěžích v sobotu od 10 tun 11 Wurf, pořadatel Jan Šimek CB klub Česká lípa
  • KV expedice 14.00-16.00

 

AKCE ČESKÉHO RADIOKLUBU v průběhu setkání
Klubovna č. 7 v KD pátek v 15:00-17:00 beseda: „Skutečnosti, mýty a pověry o anténách.“ Besedu povede Jirka, OK1RI.

Klubovny č. 3 ein 4 v KD sobota v 10:00-12:00 : „Setkání zájemců o VKV provoz a předání diplomů za závody.“ Setkání povede Karel, OK2ZI.

Klubovny č. 3 ein 4 v KD sobota v 13:00-14:00 : „Setkání KV příznivců a závodění.“ Setkání povede Karel OK1CF.

Velký sál v KD sobota od 14:00. Informace o KV expedicích. Akci povede Vašek OK1ADM a Jirka OK1AOZ.

Informační stánek ČRK ve sportovní hale včetně stánku QSL služby

DX-man Roger, G3SXW
Na tradiční DX prezentaci v rámci mezinárodního setkání Holice 2009 se Českému radioklubu podařilo zajistit účast známého DX-mana a účastníka desítek větších či menších expedic, Rogera, G3SXW. Nanejvýš zajímavým tématem jeho vystoupení bude přednáška s názvem: „Neobvyklé události v průběhu expedic“.

Připomínáme, že prezentace se uskuteční v sobotu 22.8. von 14:00 hod ve velkém sálu holického kulturního domu.

Aktuálne informácie o stretnutí Holice 2009 finden Sie unter http://ok1khl.com/

0 0 Stimmen
Artikelbewertung
Aufstellen
Benachrichtigungen einstellen
Gast
0 Kommentare
Feedback eingefügt
Alle Kommentare anzeigen
0
Wir freuen uns über Ihre Kommentare, Bitte, Kommentar!x