OM Activity Contest – neue Bedingungen

Für das OMAC-Rennen wurden neue Bedingungen bekannt gegeben. Wesentliche Änderungen:

  • pri vypĺňaní hlásenia je potrebné vyplniť aj email
  • pri vypĺňaní hlásenia pribudla možnosť dobrovoľne pripojiť denník v CABRILLO formáte
  • po uzavretí formulára na posielanie hlásenia budú stanice na prvých troch miestach emailom požiadané povinne pripojiť denník v CABRILLO formáte

Wettbewerbsbedingungen
Preteky OM Activity Contest (nachfolgend „OMAC“ genannt) organisiert von der Slowakischen Vereinigung der Funkamateure und sind nur für Einzelpersonen aufgeführt. Clubstationen können nur von einem Betreiber betrieben werden, ktorý uvedie svoju značku v hlásení. Rennen werden nur für OM- und OK-Stationen angekündigt, die nur Verbindungen zu OM- und OK-Stationen aufbauen.

1. Datum
Sie haben Rassen 12 Bühne, jede Etappe findet am zweiten Samstag im jeweiligen Monat von 06,00 bis 06,59 Ortszeit von CW und von 07,00 bis 07,59 Ortszeit durch SSB-Betrieb.

2. Frequenzen
Er tritt in der Band an 80 m in den folgenden Frequenzbändern:
3520 – 3560 kHz (CW)
3700 – 3770 kHz (SSB)

3. Kategorien
3.1. QRO CW + SSB (Sendeleistung max. 100 W)
3.2. QRO CW (Sendeleistung max. 100 W)
3.3. QRO SSB (Sendeleistung max. 100 W)
3.4. QRP CW + SSB (Sendeleistung max. 5 W)
3.5. QRP CW (Sendeleistung max. 5 W)
3.6. QRP-SSB (Sendeleistung max. 5 W)

4. Wettbewerbscode
Der Wettbewerbscode bestehend aus RS wird getauscht(T) und die Seriennummer der Verbindung ab 001. Verbindungen sind fortlaufend nummeriert, unabhängig von den Etappen.

5. Wertung
Jede gültige Verbindung wird ausgewertet 1 bodom. Bei einer Verbindung zur gleichen Station in beiden Modi wird sie für die zweite Verbindung hinzugefügt 1 zusätzlicher Punkt, d.h. die CW- und SSB-Verbindungen zur gleichen Station werden ausgewertet 3 Bodmi.

6. Multiplikatoren
Die Multiplikatoren sind die verschiedenen letzten Buchstaben der Marken der Gegenpartei einmal pro relevanter OMAC-Monatsstufe plus der letzte Buchstabe der eigenen Marke, es sei denn, es ist in der Verbindung mit einer anderen Station enthalten. Die maximale Anzahl von Multiplikatoren ist 26.

7. Das Ergebnis
Celkový výsledok sa vypočíta podľa vzorca: Summe der Punkte x Summe der Multiplikatoren

8. Berichte
Hlásenia za príslušnú etapu OMAC sa posielajú výlučne cez webové rozhranie na stránke kv.szr.sk. Hlásenie musí byť vyplnené a odoslané do 7 Tage nach Ende der jeweiligen Monatsphase (t.j. nächsten Samstag bis 08,00 Ortszeit). Formulár na zadávanie hlásenia sa po tejto lehote automaticky deaktivuje a po tomto termíne už nie je možné hlásenie poslať.

Hlásenie cez webové rozhranie musí obsahovať:
8.1. Volaciu značku stanice, ktorej hlásenie je posielané
8.2. Bezeichnung der jeweiligen Monatsstufe
8.3. E-Mail-Adresse der konkurrierenden Station
8.4. Kategorie
8.5. Počet spojení CW, počet spojení SSB
8.6. Počet bodov CW, počet bodov SSB
8.7. Počet prídavných bodov
8.8. Počet násobičov (max. 26)
8.9. Chýbajúce násobiče (chýbajúce násobiče (písmená) musia dopĺňať počet násobičov do 26)
8.10. Das Ergebnis (bude automaticky vypočítaný na základe zadaných údajov)
8.11. Eidesstattliche Versicherung: Ich erkläre zu meiner Ehre, že som dodržal súťažné podmienky a povoľovacie podmienky pre amatérske stanice a údaje v hlásení sú pravdivé. Ich bin mit der Veröffentlichung des gesendeten Stationslogs einverstanden. Ich betrachte die Entscheidung des Gutachters als endgültig.

Odoslaním hlásenia vyhodnocovateľovi vyjadruje zadávateľ etapového hlásenia súhlas so znením textu kompletného hlásenia a čestného vyhlásenia.

9. Auswertung
9.1. Jede Etappe des Rennens wird separat gewertet. Die Ergebnisse der Etappe für den jeweiligen Monat werden auf der Website kv.szr.sk im Abschnitt OM-Aktivitätswettbewerb veröffentlicht.
9.2. Die ganzjährige OMAC-Bewertung umfasst die neun besten Etappenergebnisse des Jahres. Das Jahr beginnt mit der November-Phase und endet mit der Oktober-Phase (Beispiel: Studienjahr 2017 beginnt mit einer Etappe 11/2016 und endet mit einer Etappe 10/2017).
9.3. Každá súťažiaca stanica môže pri zadávaní hlásenia pripojiť (nahrať) denník z danej etapy. Denník musí byť byť vo formáte CABRILLO.
9.4. Bahnhof, ktoré sa vo výsledkoch etapy umiestnia na prvých troch miestach v každej kategórii, MUSIA k svojmu etapovému výsledku pripojiť (nahrať) denník z danej etapy vo formáte CABRILLO (ak tak už nespravili v zmysle bodu 9.3.). Lehota na nahratie denníka je do 14 dní od skončenia príslušnej etapy (bis 08,00 Ortszeit).
9.4.1. Stanice podľa bodu 9.4 dostanú notifikačný email o potrebe nahrať denník, ak denník nenahrali už pri vypĺňaní hlásenia.
9.4.2. Notifikačný email v zmysle bodu 9.4.1 bude zaslaný každej identifikovanej stanici LEN raz a to na emailovú adresu, ktorú stanica uviedla v zaslanom a odsúhlasenom hlásení z príslušnej etapy.
9.4.3. Falls, že stanica podľa bodu 9.4 neobdrží notifikačný email, musí sama aktívne napísať administrátorovi na emailovú adresu omactivity@gmail.com najneskôr do 10 dní od skončenia príslušnej etapy.
9.5. Zaslané (pripojené) denníky slúžia len na zverejnenie nadviazaných spojení danej stanice, spojenia sa podľa nich ďalej nevyhodnocujú ani nekontrolujú.
9.6. Obsahy zaslaných (pripojených) denníkov sa zobrazia až po 14-tich dňoch od skončenia príslušnej etapy.
9.7. Súťažiacej stanici, ktorá v zmysle bodu 9.4 v stanovenej lehote nepripojila (nenahrala) staničný denník z etapy, wird sein:
9.7.1. upravený bodový výsledok z danej etapy tak, že na mieste bodového výsledku bude mať uvedené písmená „DQ“ (diskvalifikácia) a vo výsledkovej listine etapy bude presunutá na koniec poradia v danej v kategórií,
9.7.2. do celoročného hodnotenia započítaný výsledok za danú etapu s hodnotou nula bodov.

10. Disqualifikation
Die konkurrierende Station wird in der angegebenen monatlichen Phase nicht bewertet, wenn es gegen die OMAC-Wettbewerbsbedingungen oder die Zulassungsbedingungen für Amateurfunkstellen verstößt. 11. Notiz
Vyhodnocovateľ má právo vyžiadať si od zúčastnenej stanice kópiu staničného denníku v CABRILLO formáte. Požiadavku na zaslanie denníka vyhodnocovateľ zašle na emailovú adresu, ktorú stanica uviedla v zaslanom a odsúhlasenom hlásení z danej mesačnej etapy. Ak stanica nezašle na emailovú adresu omactivity@gmail.com požadovaný staničný denník do 7 Tage nach der Anfrage, nebude uvedená v celoročnom hodnotení.

12. Prechodné ustanovenia
Körper 9.4 ein 9.7 platia až od 1.11.2016. V období pred 1.11.2016 sú povinnosti vyplývajúce z bodov 9.4 ein 9.7 dobrovoľné (slúžia len na vyskúšanie funkcionality) a nebudú mať žiadny následok na hodnotenie etapy ani na celoročné hodnotenie.

0 0 Stimmen
Artikelbewertung
Aufstellen
Benachrichtigungen einstellen
Gast
2 Kommentare
Der älteste
Das Neueste Am meisten bewertet
Feedback eingefügt
Alle Kommentare anzeigen
Anton Gombár/ OM7AG
Anton Gombár/ OM7AG
3 vor wenigen Monaten

Nemôžem poslať hlásenie z OM AC . Montserrat ist ein Überseegebiet des Vereinigten Königreichs http://www.hamradio.sk/Krátke vlny/ OM activity contest túto rubriku otvoriť nemôžem.

om0aao
Administrator
Antwort auf Anton Gombár/ OM7AG
3 vor wenigen Monaten

Nie sú správne nasadené SSL, lebo niečo je na takej doméne a niečo na inej. Otvor priamo http://omac.telesweb.sk/

Upozorňoval som na to emailom 16.10.2023, dostal som informáciuprepošlem info.”. Zrejme to ešte nie je opravené

2
0
Wir freuen uns über Ihre Kommentare, Bitte, Kommentar!x