OM Activity Contest 2018

Prezídium SZR schválilo zmeny v súťažných podmienkach OM Activity Contest (OMAC). The main change is, že už sa nebudú posielať hlásenia o počte nadviazaných spojení, ale každá stanica bude musieť poslať súťažný denník vo formáte Cabrillo. Celé znenie nových podmienok nájdete v rubrike OM Activity Contest.

Namiesto doterajších hlásení budú musieť všetky zúčastnené stanice poslať denník v Cabrillo formáte.
– The result is calculated by the evaluator on the basis of the submitted competition diary.
Denník bude pred odoslaním vyhodnocovateľovi formálne skontrolovaný a súťažiaca stanica bude upozornená na prípadné chyby.
Denník bude možné nahrať opakovane až do uzávierky posielania denníkov. Vyhodnocovateľ bude akceptovať posledný zaslaný denník.
– Station, ktoré nepoužívajú žiadny počítačový denník, budú môcť spojenia zapísať manuálne priamo na stránke OMAC.
Pri vyhodnocovaní sa bude krížovou kontrolou kontrolovaná správnosť a úplnosť spojení. Uznané budú len spojenia obojstranne potvrdené v súťažných denníkoch a so správne prijatým súťažným kódom.
Spojenie so stanicou, ktorá neposlala denník, sa započíta len v prípade, ak sa jej volacia značka objaví najmenej v piatich súťažných denníkoch (regardless of CW or SSB operation).
Konečné výsledky etapy budú zverejnené už po siedmich dňoch.

Upozorňujeme na najčastejšie chyby, s ktorými sme sa stretli pri zaslaných denníkoch v Cabrillo formáte v minulosti:
chybné časy spojení
rovnaké číslo spojenia pre rôzne stanice
nesprávne frekvencie mimo súťažných podmienok (e.g.. pre SSB uvádzaná frekvencia 3500 a pod.)
evidentne neúplne prijatý súťažný kód

Vzhľadom na veľkú zmenu v podmienkach OMAC prosíme o trpezlivosť, ak sa prejaví nejaká chyba. Zároveň odporúčame, aby si si v prvých etapách skotroloval vyhodnotenie. V prípade nezrovnalostí nás môžeš kontaktovať na omactivity@gmail.com.

Prajeme Ti v novom ročníku OMAC veľa spojení.

0 0 voices
Article evaluation
Set up
Set alerts
guest
0 Comments
Feedback inserted
View all comments
0
We will be happy for your comments, Please, comment!x